Artikelserien Vi är OffshoreVäst är tänkt att presentera samtliga medlemmar i konsortiet som tillsammans utgör OffshoreVäst. Vi vill öka kännedomen om varje enskild medlem men också sprida kunskap om den kompetens som vi inom konsortiet faktiskt besitter. Denna gång möter ni en av våra nya medlemmar, nämligen Crest Consultants och Mattias Heribertsson.


Fotograf: Mattias Heribertsson

Hej Mattias!

Först och främst, vad är din roll på Crest Consultants och vad är det du gör där?

 – Jag är VD. Tidigare arbetade jag ute hos kunder men som det ser ut just nu är det framförallt marknadsföring och försäljning som jag ansvarar för.

Hur länge har Crest Consultants funnits i branschen?

 – Vi är ganska nystartade, drog igång sommaren 2016 som en direkt följd av att GVA Consultants lade ner Göteborgskontoret och flyttade verksamheten till Houston där man sedan tidigare hade kontor.

Vad skulle du säga är era främsta utmaningar i den situation ni befinner er i?

– Som alla nystartade företag var det väldigt viktigt att få till en lyckad marknadsföring, något som vi fokuserade på under 2016. Dels att återknyta kontakterna som vi hade sedan tidigare under tiden i GVA, dels också att berätta för folk att Crest Consultants är ett ungt och hungrigt företag som besitter i stort sätt samma kompetens som GVA.

Annars är det fortsatt ett hårt klimat i branschen för olja och gas på grund av oljekrisen men personligen välkomnar jag den utmaningen och tror att vi har en fördel som har en låg overhead kostnad och är ett mindre företag.

Om du skulle sälja in mig på vad det är ni gör, skulle du säga storleken är Crest Consultants stora fördel?

– Dels är vi väldigt effektiva och dels har vi en hög grad flexibilitet på grund av vår storlek. Vi har en vision om att i framtiden växa men samtidigt vill vi behålla tanken om att vara ”det lilla stora företaget” där vi ska kunna erbjuda en helhetslösning och då se till att vi har all den kompetensen. Vi har en vision om att äga en egen design av någon sorts marin konstruktion men detta ligger långt bort i tiden efter att vi fått en stadig bas att stå på som konsultbolag.

Konsult är ju i sig ett rätt diffust begrepp, skulle du kunna utveckla vad det är ni gör på Crest Consultants?

– Vi har ett ramavtal med GVA och understödjer dem i vissa ingenjörstjänster, tyvärr kan jag inte säga vad projektet heter men det är en del i vårt arbete. Annars är det mycket strukturjobb och systemjobb, den marina kompetensen står jag för men just struktur och system är något vi arbetar mycket med i övrigt, även om vi gör en del marinajobb idag.

Det är också det som är er huvudsakliga marknad, eller?

– Eftersom vi har vår bakgrund inom Offshore och då i huvudsak olja & gas ser vi ju till att vi har kontakt med kunderna och kontakterna därifrån, vår närvaro är därför naturlig i den branschen. Sedan tittar vi mycket på offshore wind och förnybar energi vilket faktiskt är en anledning till att vi tog kontakt med OffshoreVäst. Vi har sedan tidigare gjort en del projekt mot vind och vågkraft och vill gärna satsa på hållbarhet där offshore vind ju är en relativt ny genre i offshore-sammanhang som vi är intresserade av.

Ni är ju nya medlemmar i OffshoreVäst, välkommen förresten, vill du berätta hur ni hamnade i OffshoreVäst i första läget?

– Tack! Vi har känt till OffshoreVäst en längre tid, GVA var ju t.ex. medlemmar men vi på Crest Consultants hade personligen ingen kontakt. När vi sedan startade valde vi att ta kontakt då vi ser det som en bra plattform i den marina branschen där det dessutom finns ett hållbarhetstänk. Vi tycker det är jättekul att kunna vara med i OffshoreVäst som vi anser är ett kreativt forum med flera olika aktörer som man får chansen att träffa. Man springer ju givetvis på folk under konferenser och olika mässor men det finns inte samma fokus då på förnybar energi vilket vi tycker är jätteintressant.

Du talar bland annat om OffshoreVäst som en kreativ arena med stort fokus på förnybar energi, är det framförallt där som ni gärna hade sett er i ett samarbete eller ett projekt? Har ni kanske ett särskilt område ni gärna arbetar mer inom?

– Vi var ju med på årskonferensen 2016 och märkte då av en bredd bland medlemmarna. Vad som slog oss då med vår bakgrund inom flytande marina konstruktioner var att vi ju har god kunskap om förankringar, flytande enheter, analyser och beräkningar av marina system, dynamik, installation och transport av stora marina konstruktioner, vi kände att det var något som vi kan hjälpa till med och som var ett gemensamt behov bland flera medlemmar i OffshoreVäst. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att vi antagligen skulle kunna ha ett samarbete med de flesta som medverkade på årskonferensen och då främst gällande flytande marina konstruktioner.

Ni har inte fått igång eller börjat titta på något samarbete efter årskonferensen utan det var mer en spontan tanke hos er att ni skulle kunna göra något ihop med de flesta som var där?

– Jo, vi har inte dragit i de kontakterna regelrätt genom OffshoreVäst men vi har ett in-house arbete på ämnet offshore vind, eller förnybar energi till sjöss kan man säga… det är fortfarande i sin linda så jag kan egentligen inte uttala mig men vi driver det och har i princip just startat. Det är något vi tror på vilket gör att vi sätter ett stort hopp till just offshore vind, så det kan nog bli riktigt, riktigt bra.

Spännande!

– Ja, jag lovar att återkomma med mer information när vi kommer en bit längre. I övrigt ska vi ner till London för en mässa i början på juni och då besöka lite olika partners, där är det mycket möjligt att ett par av dem skulle kunna ingå i ett projekt eller förstudie inom OffshoreVäst.

Intressant. Du nämner London, arbetar ni mycket internationellt eller är det mer lokalt?

– Vi har vårt kontor på Lilla Bommen här i Göteborg men de flesta av våra kunder är internationella som t.ex. i USA vilket är lite av ett arv från GVA-tiden. Eftersom att USA och Norge var så stora aktörer glömde man kanske bort Göteborg lite grann och det är något vi försöker ändra på nu. Jag själv ser det som viktigt att vi som ett litet företag börjar etablera oss i närområdet och sedan växer steg för steg.

Vad tror du om Sveriges och framförallt västkustens maritima potential, ser du en ljus framtid?

– Jag tror att om man tittar på framförallt näringen här i Göteborg eller i Västsverige är det ju jättetätt med marina företag, allt ifrån rederier på öarna till olika offshoreföretag. Det finns väldigt mycket innovativt tänk här. Det som talar emot är t.ex. brobyggande som jag tror kan hämma Vänersjöfarten. Näringen finns här men man skulle kanske önska ett större stöd från regeringen, där tror jag att man kan bli bättre.

Om vi tänker stöd och OffshoreVäst, ni är ju nya medlemmar och vårt syfte är ju till stor del att stötta er, hur upplever du er första tid i OffshoreVäst från det perspektivet?

– Det är svårt, nu är vi inne i ett uppstartsskede i företaget och har därför inte varit så aktiva själva men jag tycker att OffshoreVäst är ett bra forum som tillhandahåller bra hjälp, jag har pratat med några av dina kollegor och då diskuterat olika möjligheter där vi fått frågan om vi behöver stöd på något sätt, så det tycker jag känns jättebra. Det handlar mest om att vi själva inte haft möjlighet att lägga tid på OffshoreVäst. Jag hoppas att vi framöver – när det börjar snurra och vi börjat få klart med ett antal pågående rekryteringar – kan utgöra en mer aktiv del i konsortiet.

Vi i den operativa gruppen i OffshoreVäst jobbar just nu för att planera konsortieträffar, är det något särskilt område som ni är intresserade av? Vi hade tidigare t.ex. ett möte om big data och sensorteknik inom havsenergi.

– Ett område som jag ser direkt är installation, dvs. marina operationer, utsättning av utrustning, t.ex. Testsite Skagerrak där man hade kunnat titta på förankringar men rent generellt marina operationer skulle vara intressant men det finns flera områden som vi finner intressanta. Vi är ju tre stycken på Crest Consultants med olika fokusområden, jag har marin-biten, Hauke har struktur och Johan har system, så vi kompletterar varandra på det sättet och det var också därför vi startade Crest.

Vi tog det lite innan men tänkte du ska få chansen att få svara på en rak fråga, hur ser det ut mer er vision för företaget?

– Först och främst är det att försöka bli en väletablerad aktör här inom ingenjörstjänster, det är svårt i Göteborg där det finns stora aktörer och där vi står för små och ganska speciella konsulttjänster gärna mot en internationell marknad. Vi har inga problem att arbeta mot ett varv i Korea eller en borroperatör i Texas eller en vindkraftsinstallatör i Norge men vi utgår ifrån vår bas i Göteborg där vi försöker behålla vår kompetens och det innebär att man får börja på konsultbasis. Vi har ju inga rekryterare eller externa finansiärer utan det är från grunden som vi bygger upp Crest Consultants.

Vad gäller framtiden har vi en uttalad vision om att göra en egen design men i dagsläget är det oklart i vilken form det skulle vara, troligen en flytande konstruktion av någon sort, det nuvarande projektet jag nämnde innan hade t.ex. kunnat leda till det. Annars har vi försökt dra lärdom av oljekrisen som vi ser idag och därmed inte lägga alla ägg i samma korg, det kan vara bra att erbjuda konsulttjänster och inte bara design då t.ex.

Har du något som du vill tillägga eller känner du att vi missat något?

– Generellt kan man säga att vi börjar från grunden men att vi har stor hjälp då de flesta inte känner till oss men däremot GVA. Vi är ett litet företag men förväntar oss en god omsättning och bra vinst redan första året. Vi försöker titta på långsiktighet och hållbarhet vilket är svårt i en konsultbransch, särskilt offshore men det är målet i alla fall. Viktigt att poängtera är att vi är ett ungt företag men vi har i princip samma kompetens som GVA och har om inte annat samarbete med bland annat GVA som gör att vi kan erbjuda samma kompetens. Jag hyser stor tilltro och är säker på att det här kommer gå bra.

Tack till Mattias Heribertsson, Crest Consultants som tagit sig tid att svara på frågorna.

Vill du vara med i artikelserien eller kontakta Mattias? Skicka ett mail till alexander.hertzberg@ri.se eller besök Crest Consultants hemsida för mer information!

Tidigare delar av artikelserien:

Del 1 – BPAB

Del 2  – Seatwirl

Del 3 – Hexicon

Del 4 – Alkit Communications & Synective Labs

Del 5 – AlfaTest

Del 6 – Svensk Sjöfart