Artikelserien Vi är OffshoreVäst är tänkt att presentera samtliga medlemmar i konsortiet som tillsammans utgör OffshoreVäst. Vi vill öka kännedomen om varje enskild medlem men också sprida kunskap om den kompetens som vi inom konsortiet faktiskt besitter. Denna gång är det skånska AlfaTest som presenteras efter en pratstund med Esbjörn Säiner.

Hej Esbjörn!

Först och främst, vad är din roll på Alfatest AB?

– Jag är affärsutveckling- och kvalitetsansvarig på Alfatest.

Om man kikar på vår medlemslista så beskrivs ni så här: ”Utför oförstörande provning och målningsinspektioner både onshore och offshore.” Skulle du vilja utveckla den beskrivningen för mig?

Vi jobbar ju framförallt mot marin och offshoreverksamhet men även med svensk industri när det gäller oförstörande provning. Vi är ackrediterade av Swedac, DNV-GL och RINA för sex olika metoder.

Jag läste att ni fick en förnyad ackreditering från Swedac, jag antar att det var väntat men vill du berätta lite om vad det innebär rent praktiskt för er?

– Det är ju ett kvitto på att vi gör rätt helt enkelt och att vi upprätthåller vårt kvalitésystem enligt de regler som finns och att vi fungerar som en tredje part.

Hur många sådana ackrediteringar har ni i dagsläget?

– Det är sex olika metoder inom oförstörande provning som vi är ackrediterade för, den vanligaste när vi jobbar offshore är nog ”virvelströmsprovning” eller ”Eddy Currant”. Men det är inte vanligt att vi utgår ifrån vår ackreditering hos SWEDAC när vi arbetar maritimt utan den används mer mot svensk industri.

Hur länge har ni funnits i branschen?

– Företaget fyller 10 år i år men personalen har varit med längre än så.

Hur länge har du varit på AlfaTest?

– Jag har varit här ett år ganska precist.

Vad skulle du säga är det som gör er unika? Är det många som gör det ni gör eller hur ser det ut?

– Det finns ju en del andra som också jobbar med oförstörande provning, både stora och små företag men jämfört med många av de andra har vi en större erfarenhet av att jobba marint eller mot offshore. Sen har vi även Rope Access där vi är godkända av IRATA, där är det väldigt få i Sverige som kan göra både och.

Hur kommer det sig att ni arbetar så mycket mot offshore? Är det på grund av att ni sitter i Skåne eller är det bara en tillfällighet?

– Vi sitter i Helsingborg/Landskrona men det är väl framförallt på grund av att bolaget är sprunget ur en maritim verksamhet. Grundarna kommer från marina industrin och bolaget i sig arbetade tidigare med framförallt tjockleksmätning av fartyg via ultraljudsprovning. Det är där grunden ligger för bolaget sedan har man byggt på med flera metoder inom oförstörande provning och även IRATA.

Som bekant blev ni OffshoreVäst-medlemmar i våras. Hur ser ni på OffshoreVäst och er medverkan i konsortiet?

– Framförallt tycker jag att OffshoreVäst är bra för att det ger en inblick i vad som händer inom den maritima industrin i Sverige. Bland annat ser vi positivt på utvecklingen av förnybar energi och nya produkter, där ser vi en möjlighet att profilera oss inom service och underhåll. Allt som tillverkas och produceras ska även inspekteras och kontrolleras inom en viss tid och där vill vi vara med.

Okej. Skulle du säga att det är just inspektion/underhåll som är ert främsta arbetsområde och fokus för eventuella samarbeten?

– Det är väl framförallt dem två områdena. Sedan har vi också vår bifirma som heter Pro Climb Sweden som är godkänt för IRATA. Där gör vi installationer hängandes i rep som kan vara svåra att utföra med ställningar och liftar, exempelvis på plattformar.

Okej och det är en del av Alfatest då?

– Ja, Pro Climb är en del av Alfatest.

Om man tittar på era utmaningar, är det något särskilt du kommer att tänka på då och finns det något särskilt samarbetsområde som intresserar er?

– En utmaning för oss är ju att jobba mer mot svensk industri samtidigt som vi ökar inom offshore/maritimt. Sen är det även viktigt att kommunicera ut budskapet med Rope Access och provningar, att man tänker på det när man konstruerar produkter så att det finns en åtkomst att göra tester och provningar. Att även då lyfta metoden med repklättring som används väldigt mycket utomlands och är på uppgång i Sverige med fler bolag som jobbar med det. Idag är det bara fyra svenska bolag som är godkända av IRATA och det är viktigt med säkerhetsaspekten när man väljer leverantör.

Ja, jag sitter ju själv på SP/RISE som är värdorganisation för OffshoreVäst och vi har ju ett stort fokus på just säkerhet. Jag tror att det finns en rätt stor marknad framförallt offshore när det gäller det.

– Ja det är ju det vi hoppas på, att fler svenska bolag lär känna till IRATA som organisation och det säkerhetsarbetet som görs där. Man kan väl säga att det motsvarar en ISO certifiering för bolag som jobbar med repklättringsteknik. Sedan speglar det också vårt övriga arbete inom Alfatest och vårt fokus på säkerhetsarbete som vi hoppas ska förbättras hela tiden.

Om man blickar framåt, har ni några uppsatta mål för er verksamhet som ni arbetar mot framöver, säg en treårsperiod?

– Det är att försöka utöka vår verksamhet mot svensk industri som vi talade om innan och även att öka Pro Climb-delen. Det är våra två stora fokusområden just nu.

Hur många anställda har ni?

– Vi har sju anställda idag, sedan jobbar vi en hel del med frilans och har ett brett kontaktnät så att vi kan plocka in folk som är godkända och som kan gå in under vårt paraply när det behövs.

Om vi återigen pratar OffshoreVäst där ni har varit medlemmar ungefär lika länge som jag har jobbat här, är det någonting som ni känner att ni skulle vilja se mer av från vår sida?

– Jag kan väl känna att det ibland blir lite mycket fokus på ny teknik och att man även borde titta på den befintliga tekniken för t.ex. service och underhåll och hur man kan utvecklas tillsammans där, det är väl det jag kan säga. Sedan hade jag också gärna sett lite mer styrt nätverkande som jag tror hade gynnat oss och många andra i konsortiet.

Är det något som du känner vi inte har tagit upp som du skulle vilja tillägga?

– Det kan ju vara värt att nämna att vi inte har några egna produkter utan vi tittar ju framåt och ser vad som behövs och vilka metoder som är aktuella för oss att använda i vårt arbete med oförstörande provning. Historiskt sett försöker vi hela tiden att lära oss nya saker och blicka mot framtiden där vi försöker ligga i framkant.

Tack till Esbjörn Säiner, Alfatest som tagit sig tid att svara på frågorna.

Vill du vara med i artikelserien eller kontakta Esbjörn? Skicka ett mail till alexander.hertzberg@ri.se eller besök Alfatests hemsida för mer information!

Tidigare delar av artikelserien:

Del 1 – BPAB

Del 2  Seatwirl

Del 3 – Hexicon

Del 4 – Alkit Communications & Synective Labs