Artikelserien Vi är OffshoreVäst är tänkt att presentera samtliga medlemmar i konsortiet som tillsammans utgör OffshoreVäst. Vi vill öka kännedomen om varje enskild medlem men också sprida kunskap om den kompetens som vi inom konsortiet faktiskt besitter. Denna gång är det ett lite annorlunda upplägg då vi möter både Alkit Communications och Synective Labs i en och samma artikel, detta på grund av ett nära samarbete dessa två medlemmar emellan.

subsea-001-2_webFoto: Business Region Göteborg

 

 

Hej Håkan och Håkan!

Först och främst, vad arbetar ni med?

– Synective arbetar med programmerbar elektronik (FPGA) där vi skapar flexibla lösningar som samlar in och bearbetar mätvärden för en mängd branscher som Telekom, Försvar och automotive.

Alkit är ett svenskt forsknings- och utvecklingsföretag inom ICT-området. Kommersiella verksamheter sprungna ur utvecklingsprojekt finns inom automotive (Big Data teknologier), inom institutionell- och hemvård (olika rehabiliteringsteknologier) samt inom distansöverbryggande digitala samarbetsmiljöer (realtidskommunikation via olika videoteknologier).

 Hur länge har ni funnits i branschen?

– Synective startade 2003.

Alkit grundades 2001.

 Vad gör er unika?

– Synective har kunskapen att accelerera algoritmer (beräkningar) snabbare än vad man kan göra i en vanlig CPU eller mikroprocessor. FPGA-tekniken ger också ett mycket kompakt fysiskt format och en låg energiförbrukning.

Alkit har utvecklat en mycket omfattande portfölj av programmoduler som utnyttjas i de tre verksamhetsområdena. Ny funktionalitet tillförs dessa moduler kontinuerligt samtidigt som nya moduler utvecklas. Dessa programmoduler kan användas var för sig eller kombineras för att skapa kundunika lösningar.

Hur ser ni på OffshoreVäst och er medverkan i konsortiet?

– För Synective är det en nisch där vi kan tillämpa vår kompetens för en helt ny kundkrets till företaget.

Alkit medverkar i konsortiet då det representerar ett helt nytt verksamhetsområde, med aktörer från flera olika och intressanta industrigrenar. Det bör erbjuda möjligheter till nya projekt och samarbeten.

Ni har redan ett samarbete sinsemellan, hur ser det ut idag?

– Alkit och Synective kan forma en lösning från sensor till slutanvändare av information där företagen kompletterar varandra på ett mycket stragtegiskt sätt. Vi deltar just nu i två forskningsansökningar i EU-projekt där just dessa egenskaper gjort det möjligt för företagen att delta i utlysningarna.

Inom vilket område skulle ni idag vara intresserade av att samarbeta?

– Framför allt vind- och vågenergi, men också andra slag av system för förnybar energi där insamling, bearbetning och presentation av resultat baserat på insamling av stora datamängder behövs.

Om vi talar mål och fördelar med “Big Data” teknologier, vad säger ni då?

– Det möjliggör utveckling av nya produkter och nya eftermarknadstjänster samt en mer kontinuerlig anpassning av nya produkter och tjänster. Man skapar ett stöd för kunskapsdriven produktutveckling och förkortar utvecklingscykler genom att ge allmän tillgång till tillförlitliga data från produkter i bruk. Dessutom:

  • Förbättrar produktkvaliteten genom att hitta fel tidigare via online diagnostik och analystjänster .

  • Stödjer intelligenta transportsystem (ITS).

  • Främjande av datadriven innovation.

  • Främja utveckling inom affärs intelligens system

  • och många fler…

Vad ser ni för utmaningar för användning av “Big Data” teknologier?

– Låg teknisk nivå hos användarna, företagsprocesser dåligt anpassade för bruk av “Big Data” teknologier, krävande miljöer för sensorsystemet, kritiskt för datainsamlingen, utveckling av nya sensorer för krävande insamlingsuppgifter under besvärliga omständigheter, Brister i anslutningskvalitén hos den informationsbärande infrastrukturen. Precis som med fördelar finns det också massor av andra utmaningar utöver dem vi nämnt här.

Tack till Håkan Dahlbom, Synective Labs och Håkan Sparrman, Alkit Communications som tagit sig tid att svara på frågorna.

Vill du vara med i artikelserien eller kontakta Håkan & Håkan? Skicka ett mail till alexander.hertzberg@ri.se eller besök Alkits eller Synectives hemsida för mer information!

Tidigare delar av artikelserien:

Del 1 – BPAB

Del 2  Seatwirl

Del 3 – Hexicon