Artikelserien Vi är OffshoreVäst är tänkt att presentera samtliga medlemmar i konsortiet som tillsammans utgör OffshoreVäst. Vi vill öka kännedomen om varje enskild medlem men också sprida kunskap om den kompetens som vi inom konsortiet faktiskt besitter. Denna gång är det börsaktuella Seatwirl som presenteras efter en pratstund med Gabriel Strängberg.

Vi är OffshoreVäst-Seatwirl 2Vi är OffshoreVäst-Seatwirl

Hej Gabriel!

Först och främst, vad är din roll på Seatwirl?

– Jag är VD på företaget och anställdes i januari 2013, Seatwirl blev ett bolag 2012 så jag har mer eller mindre varit med från början. Däremot har ju upphovsmannen bakom tekniken kört på lite innan det blev ett bolag.

Hur kommer det sig att du hamnade på Seatwirl?

– Det var väl mer eller mindre en tillfällighet då jag ville till Göteborg som jag vid den tidpunkten inte bodde i, så jag sökte jobbet som VD eftersom att Seatwirl verkade vara ett väldigt spännande företag.

Vad arbetar ni med?

– Vi utvecklar en ny typ av havsbaserade vindkraftverk, som är ett flytande vindkraftverk med en vertikalaxlad vindturbin. Den vertikalaxlade turbinen är sammansatt med en undervattensdel så allting ligger och flyter och roterar i vattnet. Sedan en bit ovanför ytan har vi ett generatorhus som inte roterar med utan det är förankrat i havsbotten och på det sättet kan vi ta ut energi och även se till att kraftverket inte flyter iväg.

Vad gör er unika?

– De havsbaserade vindkraftverken som man känner till idag är horisontalaxlade vindkraftverk som placeras på havsbotten. De begränsas idag till havsdjup på max 50m och oftast hamnar man på 20-30m djup. Det finns mycket hav som är djupare än så och då krävs en flytande lösning. Det finns flertalet projekt världen över inom flytande vindkraft, men få som har kunnat bevisa något i havet vilket vi har gjort med vår prototyp. Vi skiljer oss från de flesta konkurrenter då vi har ett flytande och vertikalaxlat vindkraftverk. Vi har en enklare och robustare produkt med färre rörliga delar och jämför man med andra flytande horisontalaxlade vindkraftverk så har vi en lägre tyngdpunkt vilket blir mycket gynnsamt ute till havs.

Hur ser ni på OffshoreVäst och hur kommer det sig att ni kom med i första läget?

– Vi har varit med ända från starten av det här och visade tidigt vårt intresse. Det är bra att samla kompetenser inom flera områden på ett och samma ställe, det blir lättare att hitta rätt kompetenser och kontakter genom att ha ett redan färdigt nätverk.

Har ni fått någon kontakt genom nätverket som ni har kunnat dra nytta av?

– I samband med vår förra prototyp tog jag kontakt genom OffshoreVäst för att undersöka korrosion och då via nätverket kom jag vidare till något som förvisso var utanför, men hade det inte varit för OffshoreVäst skulle jag aldrig ha hittat den kontakten. Vi har därför haft en stor nytta och tror att vi också kommer att få en stor nytta av OffshoreVäst i framtiden.

Inom vilket område skulle ni idag vara intresserade av att samarbeta?

– Vi ska utveckla ett vindkraftverk nu som är på 1 MW vilket innebär många olika områden som vi behöver ha in lite experthjälp på, men det är många områden och därför svårt att lyfta något specifikt.

Finns det behovsområden där ni skulle ha större nytta av samarbeten?

– Vår strategi är i grunden att ha en rätt liten organisation och så tar vi hjälp där vi behöver den. Det finns stor erfarenhet inom nätverket vad gäller offshore och det kan vara så enkelt att man bara diskuterar och då kommer fram till något som man kanske borde tänkt på redan från början. Den senaste tiden har vi haft lite svårt att vara med vid olika träffar vilket är synd men vi önskar att vi kan medverka mer i OffshoreVästs framtida aktiviteter.

Sedan önskar alla små eller mellanstora bolag att få ekonomisk hjälp och det är oklart med möjligheterna där genom OffshoreVäst men det är något som alltid behövs och en önskan man har.

Vad gäller utmaningar som ni står ni inför, är det framförallt ekonomin då?

– Vad vi gör nu är att utveckla vår första fullskaliga enhet som är den första i sitt slag och det i sig är en stor utmaning, det är ju en ganska stor enhet att hantera som medför utmaningar. Sedan är ju ekonomin så klart kritisk som småbolag. Nu är det ju så att vi ska listas här på Nasdaq First North innan jul vilket gör att vi tillgodoser kapitalbehovet något år framåt vilket är skönt men på lite längre sikt så räcker ju inte det utan då är ju ekonomin en utmaning.

På tal om det, var det ett enhälligt beslut av styrelsen att börsnoteras nu?

– Det var ett enhetligt beslut och det är bra på väldigt många sätt att noteras. Man stärker sitt varumärke, kommer åt fler ägare och det ger en extra kvalitetsstämpel.

När det gäller Nasdaq First North, var det en självklarhet?

– Det var en avvägning vi fick göra vad vi trodde skulle passa oss bäst. Nasdaq är ett kvalitetsmärke även om man kommer utanför Sverige. Det är också stor omsättning på First North vilket också är bra.

Om man tittar på er produkt längre fram, var hoppas ni då vara om 3 år?

– Senast 2020 ska vi vara klara med vår fullskaleenhet på 1 MW installerad turbineffekt som vi just nu utvecklar. Då ska vi alltså ha en fungerande enhet ute i havet. 

Okej, men redan idag har ni en prototyp utanför Lysekil, korrekt?

– Ja. Den sjösattes i juli 2015 och har funkat väldigt väl. Den har klarat av alla årstider, alla stormar och orkanbyar till och med vilket visar på att det är en robust lösning. Det är ett av få projekt i världen som har lyckats så bra och som är anslutet till elnätet.

Finns en tanke bakom er design som skiljer sig från konkurrenternas och är lite säregen?

– Först och främst bör jag nämna att anledningen till att man vill ut i haven med vindkraften överhuvudtaget är för att det blåser jämnare vindar, vilket är lättare att hantera rent strukturellt men framförallt för att det blåser starkare vindar fler timmar per år vilket ger mycket mer energi.

Det finns en tanke bakom vår design. Om vi splittar upp det i två delar och börjar med att vi är flytande:

Den traditionella tekniken begränsas till ett havsdjup på ungefär 50 meter. Oftast hamnar man runt 20-30 meter för att det blir alldeles för dyrt och helt enkelt inte ekonomiskt lönsamt vid djupare vatten. Det finns dock väldigt mycket hav som är djupare än 50 meter så det finns en marknad som inte kan nås med den traditionella tekniken, därför har vi valt ett flytande vindkraftverk istället som kan användas på större djup.

Att vi använder oss av en vertikalaxlad vindturbin beror på att det är en enklare konstruktion med färre rörliga delar då SeaTwirls vindkraftverk inte behöver vrida upp sig mot vinden och inte heller kommer att vrida rotorbladen.

Mer pengar också antar jag?

– Absolut, ett exempel är att om man skulle fördubbla vindhastigheten så får man ut 8 gånger och då ger ju det mycket mer energi som innebär mer intäkter. Det som spelar roll i slutändan är ju vad det kostar kr per kWh och då säger vi att en vertikalaxlad turbin är mycket enklare, vi behöver inte vrida upp oss mot vinden, vi behöver färre rörliga delar och enkelheten är A och O när man kommer ut till havs.

Att ha en enklare och mer robust konstruktion som kräver mindre service och underhåll är en stor fördel! Sedan har vi våra generatorer och elsystem, som man måste ha, nära vattenytan. Om dessa skulle fallera är det då klart enklare att göra något åt där man kan komma in med en mindre båt och serva. Det är alltså ingen slump utan vi tror vår lösning är smartare när man kommer ut till havet.

Hur ser marknadsföringen ut för er del, är det främst via mässor eller hur ser det ut?

– Än så länge har vi legat ganska lågt med marknadsföring av olika anledningar men nu kommer vi att utöka vår marknadsföring och då är mässor som du säger med havsbaserad vindkraft och kanske även vindkraft generellt bra forum att närvara på. Nu när vi blir noterade blir det ju också aktiespararevent, investerarträffar och liknande som vi kommer att delta på.

Tack till Gabriel Strängberg, Seatwirl som tagit sig tid att svara på frågorna.

Vill du vara med i artikelserien eller kontakta Gabriel? Skicka ett mail till alexander.hertzberg@ri.se eller besök Seatwirls hemsida för mer information!

Tidigare delar av artikelserien:

Del 1 – BPAB