Artikelserien Vi är OffshoreVäst är tänkt att presentera samtliga medlemmar i konsortiet som tillsammans utgör OffshoreVäst. Vi vill öka kännedomen om varje enskild medlem men också sprida kunskap om den kompetens som vi inom konsortiet faktiskt besitter. I del 11 möter du Mats Gustavsson, Devarion, som arbetar med teknikinformation.

Först och främst, vem är du och vad är det du gör på Devarion?

– Jag är huvudansvarig för Devarions Göteborgskontor, vårt huvudkontor är baserat i Karlstad. Från i dagarna har vi även kontor i Stockholm. Jag jobbar i projekt med ansvar för att dela ut arbetsuppgifter och jobbar med vår säljverksamhet och våra kundkontakter.

Är det några särskilda projekt du arbetar med?

– Vi arbetar mycket med teknikinformation i form av manualer och instruktioner, både i text och bild. Vi rör oss allt mer mot bildbaserade instruktioner med mindre text som är lättare att översätta. Dessutom är det enklare att ta till sig något som är visuellt jämfört med något litterärt. Personligen arbetar jag mycket med marina företag, Ro-Ro, framdrivning i form av propellrar och vattenjet, det mesta som har med fartyg att göra.

Hur hamnade du här?

– Jag började som industridesigner via Konstindustriskolan i Göteborg. Jag startade sedan eget och med de designuppdrag som jag fick återkom frågan om jag kunde göra bruksanvisningar för olika produkter. Det verkar som om ryktet spred sig för plötsligt hörde flera av sig om just detta. Man kan säga att jag arbetade med teknikinformation innan jag själv visste om det. Jag tycker själv att det är en rolig utmaning att förklara en produkt för en användare, då gäller det allt som produkten inte själv förklarar utan som man får läsa sig till.

Hur ser er marknad ut, är det framförallt inom Sverige ni arbetar eller är det mer internationellt med tanke på ert fokus på illustration?

– Det är ganska blandat. Vi har allt ifrån små till stora kunder med mer globalt fokus och även de minsta företagen måste idag arbeta mot en global marknad, vilket gör att det är klokt oavsett vem man är att man med sin dokumentation arbeta internationellt. Även bilder är viktiga, inte bara ur en språksynpunkt utan också att de är kulturellt neutrala. Exempelvis ”tummen upp” betyder något helt annat på persiska jämfört med för oss skandinaver. Att ”sätta en bock” som här (i Skandinavien, reds anm.) ofta innebär att något är fel, det är tvärtom för de flesta andra människor. Devarion behandlar alla kunder på samma sätt oberoende av deras storlek och marknad eftersom att de kan bli stora så småningom, och då krävs det internationellt tänk.

Då arbetar ni också med ett kulturellt tänk gällande informationen?

– Ja, det kan man säga.

Hur länge har ni hållit på?

– Vi började 2011 som ett litet företag med fyra anställda. Idag är vi fler än tjugo.

Hur kom ni i kontakt med OffshoreVäst? Vet du det?

– Det var nog jag som upptäckte OffshoreVäst i något marint sammanhang, kan ha varit något mässa eller kanske en inbjudan via Chalmers Science Park.

Var det någon särskild anledning som gjorde dig intresserad? Kontaktnät?

– Det var för att knyta kontakter och lära sig om vad som händer i branschen. Vilka aktörer finns det? Hur ser man på framtiden i teknikområden respektive utvecklingsmöjligheter och marknadspotential? Offshoreväst är en väldigt bra kompass tycker vi när det gäller att känna vart det blåser.

Hur ser ni på ert medlemskap nu? Hade ni velat att vi gjorde någonting annorlunda?

– Vi hade gärna varit mer delaktiga och deltagande i de olika träffarna och projekten men vi har haft lite mycket att göra och inte riktigt mäktat med. Vi hoppas kunna bli mer aktiva framöver och bli bättre på att knyta kontakter.

Har ni några samarbeten med någon av våra andra medlemmar från konsortiet?

– Vi har en mycket bra kontakt med C Marine men inga konkreta projekt som pågår just nu.

Hur ser ni på aktörerna i OffshoreVäst i övrigt?

– Det finns väldigt många intressanta aktörer men det hänger givetvis på oss också att söka kontakt och nätverka. Kanske skulle vi rent av kunna presentera oss själva vid något seminarium för att just visa vad det är vi gör.

Det skulle säkert uppskattas att se mer praktiskt hur ni arbetar, ni skiljer er absolut från mängden sett till vad det är ni gör.

– Man hade kunnat visa på skillnaden mellan att ha en dokumentation för att man måste på grund av t.ex. EU-direktiv, jämfört med om man har ett syfte och därmed vinner marknadsandelar och får ett färre antal supportärenden. Visualisering som koncept växer och det gäller inte endast fysiska manualer utan också för webben exempelvis. Även på utbildningssidan växer vi stort.

Vad skiljer er från era konkurrenter?

– Inom vår bransch? Det finns nog många som arbetar med liknande uppdrag men vi är väldigt måna om att bygga nätverk och relationer. Vi tror inte på att binda upp våra kunder eller använda speciella programvaror utan man ska komma till oss för att man behöver support. Vi satsar snarare på att förse våra kunder med material och information om hur de själva arbetar vidare. Vi binder inte folk till ”vårt sätt”.

Ni är mer flexibla helt enkelt?

– Det skulle man kanske kunna säga. Om man väl har något man behöver hjälp med då finns vi tillgängliga och då kan man komma till oss givetvis.

Vad skulle du säga är er största utmaning just nu?

– Den största utmaningen är nog faktiskt att hitta personal som är kompetent och samtidigt ligger i samma linje som oss vad gäller att bygga relationer, vara kompetent och samtidigt social. Men det är antagligen en utmaning vi delar med andra i branschen. En fördel för oss är kanske att vi är engagerade i ett par yrkesutbildningar i Stockholm och Arvika där vi både sitter med i ledningsgruppen och håller lektioner. På det sättet lär vi känna en del folk och kan då enklare hitta personal som vi är intresserade av.

Det låter som ett bra upplägg. Har du ett namn för utbildningarna som ni anordnar?

– På Arvika Näringslivscentrum har vi utbildningen ”Teknikillustration” och sedan har vi även en utbildning i teknikinformation vid Hermods Yrkeshögskola i Stockholm. Vi är inte riktigt lika involverade i den senare men vi har lärarposter där.

Hur ser er plan ut för de kommande åren?

– Vi satsar mycket på att växa i Göteborg och Västsverige rent generellt. Vi ser en stor efterfrågan på utbildning, både kortare varianter som E-Learning men vi hjälper även till med utbildningsmaterial för klassrum. Sedan är visualisering något som också är stort, både för marknad och för webb. Det gäller att synas idag och då blir ens intryck på webben väldigt viktigt, exempelvis 3D-renderingar och bilder skapade i CAD. Vi rör oss allt mer mot det digitala.

Tack till Mats Gustavsson, Devarion, som tagit sig tid för intervjun.

Vill du vara med i artikelserien eller kontakta Mats? Skicka ett mail till alexander.hertzberg@ri.se eller besök Devarions hemsida för mer information!

Del 1 – BPAB

Del 2  – Seatwirl

Del 3 – Hexicon

Del 4 – Alkit Communications & Synective Labs

Del 5 – AlfaTest

Del 6 – Svensk Sjöfart 

Del 7 – Crest Consultants

Del 8 – C Marine 

Del 9 – Corpower Ocean

Del 10 – IVL svenska miljöinstitutet