I vad som är tänkt att bli ett återkommande inslag firar vi idag starten för artikelserien Vi är OffshoreVäst. Idén är att presentera samtliga medlemmar i konsortiet som tillsammans utgör OffshoreVäst och därigenom öka kännedomen om varje enskild medlem men också sprida kunskap om den kompetens som vi inom konsortiet faktiskt besitter. Först ut i artikelserien är BPAB och Kristian Vidfar.

kv

Hej Kristian!

Först och främst, Hur ser ni på OffshoreVäst och er medverkan i konsortiet?

– Vi ser mycket positivt på den kompetens som finns inom OffshoreVäst samt de kontaktytor nätverket tillhandahåller. Vi arbetar i dagsläget mest med land-baserade applikationer men vi ser stora möjligheter inom både marin & offshore. För ett litet teknik-bolag som BPAB (Bollebygds Plast AB) är det mycket viktigt att finnas med i olika former av professionella nätverk.

Vad arbetar ni med?

– Vi bearbetar alla typer av härdplaster i allmänhet och konduktiv komposit i synnerhet. Konduktiv komposit används i syfte att generera värme för att exempelvis hindra uppkomsten av snö/is på gångstråk och andra arbetsytor på ett energioptimerat sätt, dvs att använda minimalt med tillförd energi. Tekniken kan även användas för att optimera produktion inom vindkraft-sektorn, inom fastighetssektorn, och många andra sektorer där det finns behov av att temperera material i kalla klimat. Vi tillför mervärde i form av ökad säkerhet, ökad tillgänglighet och minskade underhållskostnader.

Hur länge har ni funnits i branschen?

– Sedan 30 år. Som bolag i 1,5 år.

Vad gör er unika?

– Vi har en unik kompetens inom området konduktiv komposit. Oss veterligt finns ingen annan som använder tekniken på det sätt vi gör.

Inom vilket område skulle ni idag vara intresserade av att samarbeta?

– Vi vill gärna samarbeta med individer och organisationer som kan tillföra ny kompetens och rendera affärsmöjligheter inom certifiering och materialtestning, OSH (occupational health & safety), styr & reglerteknik, elektrisk automation och installatörskompetens.

Vilka utmaningar står ni inför? 

– Som ett litet teknikbolag med små resurser och en teknik som angriper gamla problem på nya sätt står vi inför ett flertal stora utmaningar. Vi är övertygade om att vi arbetar med en teknik som kan revolutionera anti-icing/de-icing problem för fartyg och offshore-strukturer i ”cold climates” – men vi står inför behov av kontinuerlig systemutveckling.

De interna utmaningarna består således främst i systemutveckling och teknik-standardisering för olika applikationsområden. Detta kräver ytterligare (extern) kompetens samt givetvis finansiella resurser.

Gentemot marknaden består utmaningarna främst i att frångå gamla ”beprövade” men ofta ineffektiva metoder inom de-icing och tänka nytt och anamma vår anti-icing metod.

Tack till Kristian Vidfar, BPAB som tagit sig tid att svara på frågorna.

Vill du vara med i artikelserien eller kontakta Kristian? Skicka ett mail till alexander.hertzberg@ri.se eller besök BPABs hemsida för mer information!