I två olika dokument erbjuder Maritima Klustret intressant information om sin verksamhet och om året som gått samt vad som väntar inom respektive fokusområde. Du finner bland annat en överblick av OffshoreVästs bidrag under fokusområdet Marin energi, som vi har lett och samordnat. Länk till respektive dokument finner du här nedan:

Omvärldsanalys

Verksamhetsberättelse

Om Maritima Klustret
Maritima klustret i Västsverige är en plattform för samverkan. Klustret drivs i projektform och leds av Västra Götalandsregionen i enlighet med överenskommelsen. Klustersatsningen består av sex fokusområden. Fem av dessa representerar områden inom de marina näringarna – marina livsmedel, maritim turism, maritima operationer, marin bioteknologi och marin energi. Ett fokusområde, havsförvaltning, är horisontellt och skär igenom samtliga fokusområden.

http://www.maritimaklustret.se