Nätverket Västsvensk subsea har nu i flera år anordnat en seminariedag med marknadsutblick mot de olika segmenten där undervattensteknik och tjänster är efterfrågade och viktiga delar i utvecklingen.

I år fick vi en favorit i repris. Anders Söderberg från SEB som deltog även i fjol, gav oss en aktuell bild av olje- och gasmarknaden. Vi konstaterar att geopolitik har stort inflytande på priset och att OPEC är försvagade och i stort behov av pengar. Produktion av skiffergas i USA har sett en 20-25% produktivitetsökning vilket gör att såväl kostnader som behov av import minskat starkt. Man har nu ett gasöverskott i USA, globalt ser man nu en ökad efterfrågan av oljeprodukter. Något som också starkt styr råvarupriserna är US dollarkursen men den svaga dollarn har inte haft lika stor påverkan på oljepriset som på metallpriserna.

Den divergerande olja och gasmarknaden

Göran Loman från Vattenfall, världens näst största operatör av havsbaserad vindkraft, visade på marknadsutvecklingen inom havsbaserad vindkraft och hur lärkurvan bidragit till betydligt lägre kostnader för att bygga till havs. Kostnaderna kan reduceras ytterligare och Göran gav exempel på sådana områden. Sverige har goda förutsättningar att bygga till havs men många tillstånd är på väg att löpa ut. Byggnationer kommer nu i större utsträckning i Östersjön och möjligheter öppnar sig för svenska leverantörer att delta i den teknikutvecklingen. Svenskt näringsliv har en omfattande kompetens inom de tekniker som berör havsbaserad vindkraft, däribland områden som verkstadsindustri, elteknik, marin entreprenadverksamhet och sjöfart.

Marknadsutveckling av havsbaserad vindkraft

Roger Cederberg, ordförande i företaget SeaTwirl, presenterade företagets satsning på vindkraftverk med en vertikal turbin. Tekniken är enligt Seatwirl mer optimal för havsbaserad vind med bortåt 20% lägre LCOE.

I Norge ser man stora satsningar på akvakultur och särskilt offshorebaserad fiskodling, något som Trond Strömgren från Maritim Forening Sogn og Fjordane berättade om. Här finns behov av mycket ny teknologi.

Markedsutvikling offshore havbruk

Vi fick också höra hur man förbereder sig och blir framgångsrik i att ta hem order på den norska offshoremarknaden. Företaget Inventura AS hjälper företag med strategier inom affärsprocesser. Som norskt företag naturligtvis med stor tyngdpunkt på olja och gas. Även Inventura konstaterar att akvakultur är något som just nu är hett. Det föredraget kompletterades också med en intressant workshop där vi gick mer in på detalj i offertförfarande och förberedelser. En lärorik och intressant insyn i beslutsprocesser och vi kan konstatera att många delar är överförbart till andra områden med komplexa system och modeller.

Inventura Workshop presentation

Vad krävs för att bli leverantör på den norska offshore marknaden

OffshoreVäst har initierat ett arbete för att samordna test- och demonstrationsfaciliteter för en havsbaserat testmiljö i området kring Lysekil. Anne Gunnäs, Lysekils kommun och medlem i ledningsteamet för OffshoreVäst, presenterade arbetet i planeringsfasen och pekade på möjligheter i tidiga faser av utvecklingsprocesser. Detta vänder sig till både företag och forskare. I närtid kommer presumtiva användare och intressenter att intervjuas.

Testsite Skagerrak – marina testmiljöer i Västsverige