Svensk vågkraft kan bli en exportvara skriver idag ETC Göteborg. Trots att det inte är ett prioriterat alternativ för Sveriges energiförsörjning finns en stor potential globalt.

Waves4Power AB

Photograph courtesy of Waves4Power AB, Sweden

I en artikel publicerad idag (28/8) i ETC Göteborg lyfts vågkraft fram som en möjlig svensk exportvara. Man konstaterar att Sverige har alla förutsättningar för att lyckas då vi som Sara Bargi (chef för enheten för hållbar el på Energimyndigheten) uttrycker det:

[…] har en ganska unik position inom vågkraft. Vi har jätteduktiga underleverantörer, jätteduktiga forskare och jättespännande företag.” 

 

Någon annan som är positiv till möjligheterna att utveckla vågkraft är Offshorevästs tidigare WP-ledare Jonas Ringsberg (professor i marina strukturer på Chalmers institution för Mekanik och maritima vetenskaper) som också citeras i tidningen ETC, han lyfter fram många fördelar med vågkraft som kanske inte alltid uppmärksammas:

“Man kan lägga den långt från kusten och de går ofta ner i djupet, till skillnad mot vindkraft som i stället sticker upp och stör utsikt, samt genererar oljud. När man tar ut energi från vågen så minskar också kraften och det kan vara ett sätt att minska erosionen på känsliga kuststräckor. Jag tror att det kan finnas många fler fördelar som vi inte börjat arbeta med.”

På grund av vågkraftens potential satsar Energimyndigheten sedan tidigare 53 miljoner kronor mellan åren 2015 och 2018 till utveckling av marin energiomvandling. För även om vågkraft som energikälla inte är optimal för Sveriges egna energiförsörjning finns alltså goda möjligheter till en global exportmarknad. Detta ser vi inte minst bland våra medlemmar i OffshoreVäst som t.ex. Waves4Power och CorPower som framgångsrikt testar sina respektive prototyper i Norge respektive Skottland.

ETCs artikel om vågkraft kan du läsa här

Källa: goteborg.etc.se