Energimyndigheten tar nu ett helhetsgrepp och undersöker ”Framtidens elsystem och Sveriges förutsättningar” i sin första rapport av flera under rubriken ”Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem”. Efter en kartläggning av de befintliga anläggningarnas livslängd konstateras som tidigare ett stort behov av nya anläggningar från 2030 och framåt. Man räknar i rapporten med runt 100 TWh ny förnybar elproduktion fram till år 2045. I rapporten belyser man elbehovet och elanvändningen i framtiden, man tittar på den tekniska och faktiska potentialen för förnybar el och vilka faktorer som antagligen kommer att ha betydelse. Ett exempel i rapporten beskriver hur 60 TWh vindkraft kan betyda mellan 4600 vindkraftverk (bra vindlägen & dagens teknik) eller 12000 vindkraftverk (sämre vindlägen & teknik från år 2011).

Det åskådliggör hur snabbt tekniken fortsätter att utvecklas, att man kan förvänta sig ytterligare effektivisering och besparingar genom utvecklingen och att man måste säkerställa de nödvändiga ytorna på land och i havet för att kunna bygga ut en sådan volym.

Källa: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/goda-forutsattningar-for-ett-100-procent-fornybart-elsystem/