Den tyska staten har räknat ut att det finns 185 kvadratkilometer vid Östersjön som skulle kunna användas för vindkraft nearshore och då ge 1.2 GW. Från början talade man om 580 km² men på grund av motstånd från andra intressen, som turism, har man tvingats sänka sin ambition en aning. Förhoppningen är att börja bygga kustnära vindkraft år 2025.

Läs mer