Projektet NKT Dyncables, med fokus på tillförlitliga dynamiska kablar designade för WEC (Wave Energy Converter) samt TEC (Tidal Energy Converter) närmar sig sitt slut. Projektet började med att specifikationer togs fram av våra medlemmar Waves4Power, Minesto och Corpower Ocean som uttryckte sina behov för 1kV kablar. NKT har sedan designat, optimerat och producerat kablar som ska uppfylla dessa krav på ett kostnadseffektivt sätt. RISE har sedan gjort omfattande labbtester och stöttat fälttester gjorda av Waves4Power i Runde, Norge. Chalmers har slutligen utvecklat numeriska modeller utifrån dessa tester för kabeln, WEC och dess omgivning medan RISE utformat en tillförlitlighetsmodell baserad på VMEA metodik.

Resultaten visar att kablarna som tagits fram uppfyller de förväntade kraven och innebär en pålitlig transmissionslänk för WEC och TEC. Metodiken som används för att mäta, modellera och testa har visat sig relevant och passande för att optimera kabeldesignen. Projektet som stöttats av Energimyndigheten har pågått i 2,5 år och förväntas avslutas under kommande månader av 2018.