Vad som från början var en förstudie inom OffshoreVäst har lett till ett internationellt forskningsprojekt om brandsäkerhet i vindkraftsturbiner. Anne Dederichs som arbetar för SP samt DTU i Danmark, leder projektet som har som mål att höja brandsäkerheten inom vindkraft.

“Under senare år har vi vittnat ett par extremt allvarliga bränder i vindkraftsturbiner runt om i Europa och i värsta fall har dessa lätt till förlorade människoliv. Utöver dessa direkt mänskliga konsekvenser har bränderna också orsakat finansiellskada samt haft en negativ inverkan på klimatet. För att bättre förhindra framtida bränder måste vi ta reda på mer om hur och varför bränder uppkommer vilket är precis vad vi tänker göra i detta forskningsprojekt” – Anne Dederichs

I september förra året diskuterade erkända forskare inom brandsäkerhet ämnet vindturbinbränder med turbintillverkare , energileverantörer och delegater som företräder branschen av aktiva och passiva brandskyddssystem. Ett forskningsprojekt är nu lanserat som ska skall behandla frågor som uppstod på workshoppen. Finansieringen söks för närvarande. Projektet kommer att ledas av Dr Anne Dederichs, docent vid Danmarks Tekniske Universitet och senior forskare vid RISE Research Institutes of Sweden, Raul Ochotera, forskare vid RISE Research Institutes of Sweden och Dr Guillermo Rein, Reader vid Imperial College, London.

Läs gärna vår digitala rapport: klicka här 

Övriga länkar:

Fire Safety Search

DTU.dk/english

Offshorewind.biz