För drygt ett år sedan tog OffshoreVäst initiativ till Testsite Skagerrak, ett havsbaserat område för test- och demonstration. I somras bedömde Vinnova detta så intressant att man beviljade ett bidrag för den fortsatta planeringen. Utgångspunkten är redan befintliga tillståndsgivna områden för marintekniska och biologiska system som finns utanför Lysekil med forskningsstationen Kristineberg som nav.

Redan idag testas energiutvinningssystem, undervattensteknik, odlingssystem mm men vi bedömer att det finns en samlad potential för att utveckla detta ännu mer, inte minst när det gäller hantering av infrastruktur, leverans av tjänster och service från omgivande samhälle och därmed locka att utnyttja området, särskilt i tidiga utvecklingsskeden. Intresset har varit mycket stort och en viktig del i att lyckas, är det parallella arbete som pågår med att utveckla Kristineberg till ett centrum för maritim och marin forskning och innovation. Det arbetet är ett initiativ från Göteborgs Universitet, RISE, Chalmers, KTH, IVL och Lysekils kommun. Ett avtal är redan undertecknat av samtliga partners för Kristineberg och visionen är att det ska bli ett internationellt och nationellt ledande centrum inom forskning och innovation för hållbar blå tillväxt.

För mer information kontakta Anne Gunnäs eller Kerstin Hindrum

Kristineberg - navet i Testsite Skagerrak