Presentation av vårt operativa team

Kerstin Hindrum (WP1 Olja&Gas), SP. Har varit på SP i 4 år som projektledare och arbetar med sjöfarts- och offshore liksom lättviktsfrågor. Är processledare för OffshoreVäst med ett övergripande ansvar men har också ett särskilt fokus på samarbetet kring nätverket Västsvensk Subsea, kopplingen till stålindustrin och arbetspaketet Olja&Gas (WP1). Utöver detta finns ett stort fokus på en hållbar anpassning för den nuvarande industrin i utvecklingen mot ett ökat fossiloberoende.

Pierre Ingmarsson (WP2 Havsenergi), SP. Arbetar med en rad olika projekt inom havsenergi och samordnar och ger support för utvecklingen av nätverket Ocean Energy Sweden. Fokus ligger på etablerandet och utvecklandet av havsenergi som en kostnadseffektiv och miljövänlig energikälla men också ett område för industriutveckling och teknikkunnande.

Tanja Tränkle (WP3 Vind), SP. Arbetar inom OffshoreVäst med Vindenergi till havs med fokus på att sjösätta den strategiska innovationsagendan med de företag som varit involverade. En stor del ligger även på Påverkansplattformen för förnybar energi till havs där ambitionen är att öka Sveriges påverkan på de utlysningar som sker inom det Europeiska forsknings- och innovationsprogrammet H2020.

Anne Gunnäs (WP4 Marin Bioenergi), Lysekils kommun. Inom OffshoreVäst ansvarig för Marin bioenergi, vilket innebär förnybar energi och biomassa generellt som även inkluderar kunskap och kompetensutveckling. Arbetar just nu med ett flertal förstudier.

Martin Schroeder (WP5 Offshore Academy), Chalmers inst. för sjöfart och marin teknik som ansvarar för samordningen inom  Offshore Academy. Inom Offshore Academy vill vi utveckla samarbetet mellan akademi, institut och industri. Det sker genom examensarbeten, utvecklingsprojekt och utbildningar framtagna i samarbete och för företag och andra intresserade organisationer.

Christina D-Nordström, SP. Projektadministratör sedan två år tillbaka inom OffshoreVäst. Förutom att hålla ordning på dokumentation, rapportering och organisera olika arrangemang har Christina fokus på kontakter med konsortiets medlemmar där hon bl.a. hjälper nya medlemmar till rätta, uppdaterar kontaktdata mm.

Alexander Hertzberg, SP. Ansvarar för OffshoreVästs kommunikation, i synnerhet externt, med fokus på hemsidor och nyhetsbrev.

Vårt operativa team kommer under de kommande tre åren gemensamt tillsammans med konsortiemedlemmar och strategiska partners att arbeta för den ”strategiska idén” att utveckla svensk industri inom offshoreområdet. Våra fyra olika segment står här i fokus, samtidigt som våra aktiviteter och projekt baseras och styrs av er medlemmar och era behov. Ni är således varmt välkomna att kontakta oss för förslag på såväl utvecklingsprojekt, förstudier och arrangemang.

Vi kommer målmedvetet att söka nya medlemmar och marknadsföra OffshoreVäst för en bredare kompetens och kunskap inom vår innovationsmiljö.