NeSSIE (North Sea Solutions for Innovation in Corrosion for Energy)

EU-projektet NeSSIE (North Sea Solutions for Innovation in Corrosion for Energy) har utlyst en tävling gällande demo-projekt i Nordsjön kopplat till anti-korrosion. Tre vinnare kommer att koras i det första av två tävlingsmoment där dessa tre organisationer/företag sedan får stöd och hjälp med att hitta passande värdekedjor kopplade till respektive projekt. Målet är att utveckla kommersiella lösningar för korrosion och material inom den förnybara energisektorn.

Läs mer