Affärschans Brasilien!

Den 23:e augusti besöktes OffshoreVäst och Västsvensk Subsea av en delegation från Brasilien för att utveckla gemensamma projekt och skapa nya samarbetsallianser. Åtta företag hade slutit upp för att lyssna till vad som händer inom Brasiliens olje- och gasmarknad....