Energimyndigheten har öppnat en utlysning för havsenergi värd 30 miljoner SEK. Konkret innebär det en möjlighet för dig som arbetar med vågkraft, strömkraft eller salt- och temperaturgradientkraft.

För att kunna ansöka om finansiella medel behöver ditt projekt bidra till minst ett av följande mål inom området:

  • En fortsatt utveckling av kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem i Sverige
  • En stärkt inhemsk värdekedja inom havsenergi
  • En högre grad av kunskapsspridning och samverkan (nationell och internationell)

I övrigt är utlysningen öppen för för de flesta (företag, institut, universitet och högskolor) och kan vara kopplad till tillämpad forskning, innovation- och utvecklingsprojekt eller genomförbarhetsstudier inför demonstrationsprojekt.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i april 2020 och projekten kan starta tidigast 1 maj 2020. Sista dag för ansökan är 12 december 2019.

Läs mer om förutsättningarna på Energimyndighetens hemsida.