Business Region Göteborg anordnade för tredje året tillsammans med OffshoreVäst, en monter vid Subsea Valley Conference 2017 i Oslo. Satsningen är en del av programmet inom nätverket Västsvensk Subsea. Förutom monternärvaro hade deltagarna möjlighet att lyssna till en rad intressanta företag i ett fullspäckat konferensprogram. I år ett kostnadsfritt arrangemang som drog över 1000 deltagare.

Förutom energiministerns inledning kunde man lyssna till keynote speakers som t.ex. Irene Rummelhoff från New Energy Solutions Statoil, Hege Skryseth från Kongsberg Digital, Elena Giannakopoulou från Bloomberg New Energy Finance och Eirik Waerness, Chief Economist, Statoil.

Energibehovet kommer att öka genom tillväxt, elektrifiering av områden i t.ex. södra Afrika och avveckling av kärnkraft i flera industriländer och såväl Bloomberg som Statoil gjorde bedömningen att det krävs stora investeringar i olja, gas och förnybar elproduktion under de närmaste åren för att täcka detta. Behovet av fossil energiproduktion bedöms bestå under lång tid men ett tydligt intresse för förnybar energi inom framför allt offshore vind kunde noteras. 30 procent av Statoils investeringar under de närmaste åren kommer att ske inom förnybar energi, främst vind men också energilagring. Irene Rummelhoff menade att olje- och gasindustrins kompetens nu behövs och uppmanade den norska underleverantörskedjan att börja titta seriöst på offshore vind. Det kan väl också gälla som signal till svensk industri, att inte missa det tåget som nu börjar lämna perrongen. Digitalisering är nyckelkompetens konstaterade både Statoil och Kongsberg. Att utnyttja data i realtid, förutsäga underhåll månader i förväg ger minskad nertid och minskade kostnader. Nya material, automatiserade fartyg och avancerade robotar var områden som nämndes, satsningar som vi naturligtvis också ser i Sverige och på många andra håll i världen.

En programpunkt som drog en stor publik var Statoils presentation av Hywind-konceptet, satsningen på en flytande vindpark utanför Storbrittaniens kust. Återigen pekade man på att utnyttja befintlig kärnkompetens inom offshoreområdet. Man konstaterade också att just nu finns ingen leverantörskedja som är specialiserad på flytande vindkraft men det kommer att utvecklas och inom några år kan man förvänta sig en kostnadsreduktion på 40-50%. Dessutom kommer man att se en uppskalning av turbinerna till 10-20 MW, designoptimering, effektivare installationer och utvecklade service- och underhållsmetoder. Projektledaren Eirik Byklum pekade dessutom ut förankringssystem och dynamiska kablar som viktiga innovationsområden.

Subsea Valley 2017 gav inte bara inspirerande och kunskapsspäckade föredrag. De svenska deltagarna uppskattade också kunskaps- och erfarenhetsutbyte och affärssamtal sinsemellan.

För mer info kontakta Kerstin Hindrum

Läs mer från Subsea Valley:

http://www.epmag.com/plans-development-forecast-rise-offshore-norway-1531621

http://newsbase.com/topstories/oil-majors-look-renewable-opportunities

http://www.windpoweroffshore.com/article/1430050/statoil-vp-urges-norways-supply-chain-embrace-offshore-wind