Trots en betydligt lägre aktivitet än tidigare år, bjöd konferens- och mässarrangemanget Subsea Valley i Oslo på en rad intressanta samtal och kontakter. Tillsammans med Business Region Göteborg (BRG) och företag ur nätverket Västsvensk Subsea, visade OffshoreVäst upp sig i en gemensam monter. Intresset för svensk industri och den breda kompetens och erfarenhet vi kan erbjuda var stort. De utmaningar som olja&gas-industrin står inför vad gäller effektiv produktion, service- och underhåll och behovet av automation, simulering och digitalisering visade på stora möjligheter för samarbetsprojekt med enskilda aktörer och med olika nätverk och klusterorganisation. Inte minst är marknaden intresserade av att byta erfarenheter med svensk process- och fordonsindustri.

Cejn AB, som är med i både OffshoreVäst och Västsvensk Subsea, var ett av företagen som fanns med i den västsvenska montern. ”Vi fick flera intressanta kontakter som vi nu kommer att följa upp” säger Leif Nyfelt som var med för första gången. CD-Adapco är ett annat företag som deltog och som varit med ett par gånger tidigare. De konstaterade att antalet utställare var betydligt färre men att intresset för simulering och optimering som CD- Adapco arbetar med, växer kraftigt. Per Österdahl och Christofer Wanner konstaterar liksom representanter från Synectiv Labs och Specma att erfarenhet från olika branscher och sektorer är särskilt värdefullt när intresset för innovationer ökar.

Mässan gav inte bara kontakter inom olja&gassektorn utan intresset för OffshoreVästs företag inom förnybar energi och framför allt havsenergi, var också påtagligt.

Samarbetet mellan klustermiljön Subsea Valley i Norge och våra offshorenätverk OffshoreVäst och Västsvensk Subsea med fokus subsea kommer att utvecklas. Den 15 september bjuder OffshoreVäst och BRG in till en dag med fokus på marknad och innovation inom subsea, inklusive möjlighet till matchmaking. Vi hoppas att några av kontakterna vi knutit under dagarna i Oslo då kommer att delta.

För mer information från Subsea Valley och nätverket Västsvensk Subsea, kontakta Kerstin Hindrum, kerstin.hindrum@sp.se, Tel. 010 516 6586 eller Hans Larsson, hans.larsson@bussinessregion.se, Tel. 031-367 61 36 , Mobil 0707-61 36 12