Stål & Offshore – samverkan kring industrins kompetensbehov och nya värdekedjor

Ett arbete har inletts för att utveckla samarbetet mellan svensk stålindustri och offshorebranschen där OffshoreVäst och Tripple Steelix är förmedlande partners. Vi har identifierat vikt som en många gånger avgörande faktor i många design- och konstruktionsfall vilket gör att det känns naturligt att också inkludera lättviktsarenan LIGHter i detta samarbete.

Svensk materialutveckling ligger inom många områden långt fram, inte minst gäller det inom stålområdet. Samtidigt expanderar nya havsbaserade verksamheter som står inför nya utmaningar och det ställer nya krav på leverantörer och andra aktörer i värdekedjan. Att lösa dessa såväl tekniska som affärsmässiga utmaningar på ett innovativt sätt ger i förlängningen en stärkt svensk konkurrenskraft i hela värdekedjan.

Målet med förprojektet har varit att utveckla projekt som både kan ha strategisk betydelse samtidigt som vi arbetar med konkreta, verklighetsförankrade exempel. Inom arbetet har vi också identifierat möjliga gränsöverskridande samarbeten och olika finansieringsmöjligheter för sådana samarbeten. Förstudiens slutdatum 20160630. Vårt arbete har stötts av Tillväxtverket.

Vill du läsa mer? Se vår PDF

Två projektförslag

Nu går vi kortsiktigt vidare med två projektförslag och har för avsikt att utveckla dessa till större samarbetsprojekt mellan befintliga och nya kompetenser, tillämpad forskning satt i ett sammanhang av samhällsutmaning och långsiktig affärsnytta.

Det första projektet gäller havsbaserad elproduktion där vi sätter fokus på materialoptimering och hur det påverkar såväl design som tillverkningsprocesser. Hanteringsvikten i alla led, optimala materialkombinationer, modultillverkning och fogning liksom logistik och affärsmodeller är exempel på områden som kommer att ingå.

Det andra projektet sätter utifrån 2-3 exempel från offshoreindustrin, fokus på de nya värdekedjor som uppstår genom implementering av ny teknik, uppkopplade produkter och processer men också utmaningar med att hitta medarbetare med rätt kompetens och det ständiga behovet av kompetensutveckling.

Senaste nytt

OffshoreVäst på plats för Blue Economy Seminar

14 september var OffshoreVäst på plats i Göteborg för Blue Economy Seminar. Evenemanget var initierat av Sydafrika för att finna samarbetsområden med Sverige och där fokus låg på blå ekonomi. Torsdagen den 14 september ägde Blue Economy Seminar rum i Göteborg....

Nya Värdekedjor för Offshore – en chans till mervärde

Sverige har under många år satsat på klustermiljöer och strategiska innovationsområden för att stödja och utveckla svensk konkurrenskraft. Vad som också är viktigt i sammanhanget är att kunskap, kompetens och innovation också implementeras inom områden med stora...

Nya värdekedjor för offshore – kompetensutbyte i fokus i nytt projekt

OffshoreVäst startar tillsammans med projektpartners ett nytt projekt som har som mål att stärka teknik – och industriutveckling inom offshoreområdet. Genom samarbete med andra expertområden som arbetar specifikt med t.ex. lättviktsapplikationer, digitalisering och...

Notis: Stål och Offshore får EU-stöd

I dagarna blev det klart att vår satsning på Stål och Offshore som görs tillsammans med bland annat Triple Steelix får EU-stöd i form av Nationella regionalfondsprogrammet. Projektet Nya Värdekedjor Offshore ska stärka kopplingen mellan en rad kompetensområden i syfte...

Rapport från årskonferensen

Dag 1 – 12 oktober 2016 Erik Bunis inledde OffshoreVästs årskonferens 2016 med att berätta om dagordningen samt ge säkerhetsinstruktioner för faciliteten. Efter detta presenterade sig varje WP-ledare genom att berätta lite kort om sitt arbetspaket och vad som pågår...
LIGHTer
OffshoreVäst logotyp
Triple Steelix logo