SMART Ocean

Offshoreväst går in i nästa fas, växlar upp  och blir en av drivkrafterna inom SMART Ocean (Sustainable Marine Aquaculture & Renewable Technologies Ocean). SMART Ocean kommer att skapa värde i det regionala innovationssystem genom att etablera en marin innovationsarena där kunskap från andra regionala innovationsmiljöer nyttiggörs och där nya branscher möts. Centralt i satsningen är kopplingen till näringslivet där SMART Ocean skapar förutsättningar för företag att ta del av kunskap, forskning, nätverk samt den infrastruktur för test och demonstration som nu utvecklas och knyts samman.

Testsite Skagerrak, ett initiativ inom OffshoreVäst, blir en självständig men viktig del av den framtida maritima kunskaps- och innovationsutvecklingen.

För mer information, se PDF eller också besök www.smartocean.se

Har du frågor? Kontakta oss:

Pierre Ingmarsson 070 611 65 86

Kerstin Hindrum 070 620 52 90

Anne Gunnäs  072 145 45 96