I en artikel publicerad igår (27/2) av tidningen NyTeknik uppmärksammar man det pågående arbetet med sjöpungar och möjligheten att producera etanol.

Marin Biogas som bland annat deltog i vår senaste årskonferens, är företaget som bedriver en försöksodling med havspungar. Trots en intressant idé har man haft svårt att finna kunder, något som forskningsansvarige Fredrik Norén förklarar med att man konkurrerar med avfall som kan rötas till biogas. Nu öppnas dock en ny möjlighet för Marin Biogas eftersom att sjöpungarna också kan användas för att producera etanol.

“Tidiga försök som vi har gjort visar att 85 procent av ytterhöljets cellulosa går att omvandla till etanol. Det är ett väldigt bra utbyte”.

Detta säger Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU) som tillsammans med Marin Biogas tilldelats 4,7 miljoner SEK för att vidareutveckla processen. På LTU hoppas man på sikt kunna producera upp till 50% av dagens svenska etanolbehov, även om det handlar om en systematisk utveckling.

Marin Biogas har själva inte gett upp hoppet om sin ursprungsidé att göra sjöpungarna till biogas men just nu är det etanol som gäller. Företaget är utöver detta involverat i ett projekt där sjöpungarna ska bli till fisk- och djurfoder, mer information om det arbetet lär dyka upp framöver.

Läs mer på NyTeknik 

Källa:

Nyteknik.se