SeaTwirl

Parallellt med att bolaget SeaTwirl genomför tester på sitt flytande vindkraftverk i Lysekil planerar de för nästa prototyp som kommer att kräva ca 70 meters djup. Samtal förs bland annat med Länsstyrelsen om lämpliga placeringar utmed Bohuskusten.