Vindkraftverk SeaTwirl
Seatwirl har meddelat att man valt in Jens Tommerup i styrelsen. Med lång erfarenhet efter att bland annat ha varit VD för MHI Vestas Offshore Wind, förväntas han bidra med sin expertis och verkar se uppdraget som en spännande utmaning:

“Jag har följt SeaTwirls utveckling en tid och nu ska det bli intressant att vara med på resan till en etablerad produkt […] Det har varit mycket diskussioner om flytande vindkraft under många år. Ett flertal idéer på lösningar har visats och i några fall har det byggts enstaka prototyper i full skala. Det är numera helt klart att flytande vindkraft kommer att bli en mycket stor marknad. SeaTwirl är en intressant konstruktion som har goda förutsättningar att lyckas.”

I Seatwirls styrelse sitter sedan tidigare Roger Cederberg (ordförande), Daniel Ehrnberg (uppfinnare och grundare), Charlotte Bergqvist, Pontus Ryd och Peter Laurits.

Källa: Seatwirl