Under gårdagen annonserade Seabased att man tecknat ett avtal med TC’s Energy, ett förnybart energibolag i Ghana, gällande en kommersiell vågenergipark utanför Adas kust, Ghana. Avtalet som gäller 100 MW är troligtvis det första i sitt slag, något som kommenterades av Rémi Gruet, VD Ocean Energy Europe:

“Detta avtal är det första i sitt slag i världen och innebär en modigt steg mot kommersialisering av vågenergi. Vi applåderar den ghanesiska regeringens förmåga att tänka utanför boxen vad gäller elproduktion. Trots att vi är i ett tidigt skede har havsenergisektorn redan börjat undersöka globala marknader vilket skapar möjligheter, både för EU och lokala ekonomier. Detta genom tillgången till elektricitet, lokala jobb och energisäkerhet.”

Seabased är kontrakterade för att designa, tillverka och installera vågenergiparken med möjligheten att lokalt sätta ihop allt som inte är kärnteknik i samband med att projektet påbörjas. Detta skulle även skapa lokala jobb i Ghana som även får jobb i form av drift och underhåll av parken enligt ett samförståndsavtal som bägge parter ingått i.

För mer information om avtalet och Seabased, besök Ocean Energy Sweden eller Seabased.com

Källa: Seabased