Swedish Centre for Ocean Observing Technology (SCOOT) är ett initiativ kring moderna metoder för mätningar i havet. Bakom SCOOT står ett konsortium bestående av GU, MMT Sweden AB och SMHI, samt en referensgrupp med representanter för förvaltning, forskningsinstitut och marinteknisk industri. SCOOT har starkt fokus på innovation och på stöd till mindre företag och entreprenörer. Tekniskt fokuserar SCOOT på digitalisering, automation och robotteknik.

Låter det intressant?

Just nu söker SCOOT en motiverad och självgående person som koordinator för den dagliga verksamheten. Koordinatorn kommer arbeta direkt under SCOOT:s direktor/styrelseordförande.

Läs mer om jobbet på GU.se