SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Uppsala Universitet och Lysekils kommun har bestämt sig för att samarbeta i ett försök att tillgängliggöra det havsbaserade test- och demonstrationsområdet Islandsberg utanför Lysekil. Syftet är att kunna erbjuda ett center som kommersiella aktörer och forskningsinstitutioner kan använda för att genomföra havsbaseradetester och demonstrationer i havsmiljö. En ytterligare dimension erbjuds i och med närheten till marinbiologiska forskningsstationer samt avsatta områden för odling av fisk, skaldjur, alger och biomassa för energiproduktion.

Samarbetet pågår just nu och är inne i en första planeringsfas.

Läs mer på Lysekils kommunhemsida

Följ det fortsatta arbetet här på Offshorevast.se!