Som ett led i att jobba vidare med vår strategiska innovationsagenda har ett samarbete med Skånsk vindkraftsakademi inletts. Potentialen för havsbaserad vind är stor längs Skånes kust, speciellt utmed sydkusten. Och självklart är det intressant för skånska företag att faktiskt kunna vara med och bygga upp en ny industri kring havsbaserade vindkraften. Nu ska Energikontoret bidra till att förfina den aktörsanalysen ur ett skånskt perspektiv. Tillsammans med OffshoreVäst och Region Skåne kommer Jakob Economou att kartlägga och informera om möjligheterna som finns här. Arbetet drar igång efter årsskiftet.