Kallelse till Årsstämma i nätverket S-läss. Innan stämman inbjuds till seminarium med intressanta föredrag kopplade till lättvikt och dess möjligheter. Detta arrangeras i samarbete med OffshoreVäst.

Inbjudan riktar sig till alla intresserade, länk till anmälan finner du längst ner. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen!

Tid: 19 maj 2016 kl.13:00 – 16:30

Plats: Lilla Bommen Konferenscenter, Lilla bommen 4A, Göteborg

PROGRAM

13.00 – 13:30                            Välkommen och inledning

13:30 – 14:00                            Dieseln, en klimatsmart miljöbov!

Hans Thornell, Green City Ferries AB, ger sin bild av marknadsövergången till eldrift ur ett klimat och miljöperspektiv. BB Green, ett konkurrenskraftigt alternativ.

14:00 – 14:25                             Lättviktsfartyg och vinterförhållanden. Presentation av vitbok och arbetet med utarbetande av guidelines. Johan Edvardsson, C Marine AB

14:25 – 14:45                             Stora lastbärande paneler i lättvikt. Göran Olsson, Sapa, berättar om nya lösningar och exportframgångar hos bland andra amerikanska och franska marinen.

14:45 – 15:00                              Kaffepaus

15:00 – 15:30                              Europeiska nätverket för lättviktskonstruktioner till sjöss – information om aktiviteter samt diskussion om svensk industri via S-läss skulle kunna utnyttja det europeiska nätverket.

15:45 – 16:30                               Årsstämma, separat agenda bifogas

För vår planering ber vi dig anmäla dig senast 16 maj på nedanstående länk.

Anmäl dig