Vi har nu kommit en bit på väg i vårt arbete med att ta fram en innovationsagenda för området havsbaserad vindkraft samt havsbaserade elnät.  Ett initiativ som startades i slutet av förra året inom företagskonsortiet Offshoreväst och nu har övergått i ett projekt som från april också stöds av Energimyndigheten.

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till de företag som redan nu ställt upp på vårt arbete genom att delta i intervjuer, workshops eller svarat på vår enkät. Arbetet rivstartade med att vi har intervjuat ett antal företag med verksamhet inom havsbaserad vindkraft för att få deras syn på vad företagen gör i dag, i Sverige eller utomlands? Hur de arbetar med innovationer samt hur de ser på möjligheten att göra affärer på en eventuellt kommande marknad för havsbaserad vindkraft i Sverige? Allt utifrån våra kärnfrågeställningar vad tänker, vill och kan företagen göra inom området havsbaserad vindkraftsproduktion och transmission i dag och i framtiden.

Bästa hälsningar Stefan Ivarsson, Scandinavian Wind, för projektgruppen
Tel: +46 706 91 05 50 eller e-post: stefan.ivarsson@scandinavianwind.com