Projektet RiaSoR II har publicerat fyra nya dokument i juli. Du finner samtliga i PDF-format på RiaSoRs hemsida där de också är tillgängliga för nedladdning:

http://riasor.com

“Rapporterna ger vägledning för hur man ökar tillförlitligheten av havsenergienheter genom ett strukturellt tillvägagångssätt, något som garanterar ökad drifttid för kritiska komponenter, mer effektivt underhållsarbete och i längden möjliggör kunskapsdriven design.” – Johannes Hüffmeier, RISE

Om RiaSoR II:
Syftar till att etablera en praktiskt monitoreringsplattform och ett ramverk för att genom stora datamängder och hantering av denna kunna reducera de nuvarande driftkostnaderna för havsenergibolagen. I projektet medverkar flera medlemmar från OffshoreVäst, bl.a. CorPower, Ocean Harvesting, Synective Labs, Alkit Communications och RISE.

Källa: https://marineenergy.biz