RiaSoR (The Reliability in a Sea of Risk)-projektet har publicerat en ny rapport gällande tillförlitlighet för marina energiomvandlare kallad ”Reliability Guidance for Marine Energy Converters”. Rapporten finns att ladda ner på RiaSoRs hemsida och tar till vara på samt applicerar olika erfarenheter från bil och flygindustrin till havsenergi sektorn genom en VMEA (Variation Mode and Effect Analysis).

Den nya metodologin för tillförlitlighet fokuserar på designen av energiomvandlare och har tagits fram av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/RISE tillsammans med EMEC (the European Marine Energy Centre) och ODSL (the ORE Catapult Development Services Ltd).

För att visa på användandet innefattar dokumentet fallstudier där man undersöker strukturella, elektriska samt mooring element. En kort referenshandbok samt en excel-mall följer också med vilket underlättar för framtida användare.

Värt att nämna är att det hölls en workshop i Glasgow tidigare denna månad för att ge en överblick och träning i hur man använder metodologin. För att garantera fortsatt användande och utnyttjande av projektresultatet finns en video på youtube som visar samtliga presentationer från workshopen ifråga. Du ser videon här:

 

För mer information om RiaSoR och projektet, besök Ocean Energy Sweden