Konsortiemötet med fokus på Big Data var väldigt uppskattat och alla deltagare såg ut att trivas då det minglades friskt samtidigt som idéer och kunskap delades mellan de som var på plats.

 

pierre

Dagen inleddes med en kort presentation av Pierre Ingmarsson (se bild ovan), WP-ledare för Havsenergi, vilket också var lite av ett fokusområde för dagen utöver Big data.

håkan sparrman

Förste talare var Håkan Sparrman som berättade om Alkit Communications och deras arbete med Big Data, framförallt vad gäller Volvo personvagnar, men också med data som används för att hjälpa KOL samt strokepatienter. Genom att samla in en stor mängd data och därmed få tillgång till en statistisk databas kan man sedan dels utveckla bilar men också hjälpa patienter som kanske behöver större utmaningar (eller också mindre) beroende på deras individuella situation, något som kan uppmärksammas genom analyser av Big data baserat på specialutformade övningar utförda av sjukgymnaster.

Håkan Dahlbom

Nästa talare var Håkan Dahlbom som i en tre-delad presentation om mättekniker och dess utmaningar, berättade om Synective Labs. Företaget arbetar med specialutvecklad hårdvara vilket möjliggör avancerade beräkningar och mätningar där algoritmutveckling är en central del i deras arbete. Man jobbar även med att designa inbyggda system samt GPU programmering. Han nämnde en stor utmaning i att finna en gemensam standard vad gäller mätstatistik, något som övriga deltagare kände igen sig i. De flesta hade velat ha en standard men eftersom få vill lämna ut information blir det ett problem, konstaterade Håkan.

Per Svensson

Per Svensson från Monolitsystem AB var andra person av tre under temat mättekniker och berättade om IMU (inertial measurement unit) samt AHRS (attitude and heading reference system) sensorer som används för att samla in data. Han sa bland annat att:

”Behöver du absolut rikningsinformation (heading) så skall du välja AHRS, men behöver du inte det så välj IMU. AHRS komplicerar och fördyrar.”

Mikael Borbély

Mikael Borbély från AB Corepixel avslutade temat mättekniker och dess utmaningar genom att tala om värmekameror, närmare bestämt branschens kanske främsta: FLIR AX8, som han också presenterade i detalj. Genom att hela tiden kunna se hur värmetemperaturerna ser ut, kan man – som han konstaterade – undvika miljonförluster på grund av exempelvis överhettning och istället i god tid hinna planera eventuella reparationsarbeten.

Jakob Sagatowski

De sista två presentationerna gjordes av de närvarande vågenergibolagen, först ut var Corpower Ocean. Jakob Sagatowski berättade om ett stort fokus på datainsamling och att man mer eller mindre samlar in information för sakens skull, då det kan visa sig användbart längre fram. Vidare berättade han om Corpowers planerade tester i Orkney, Skottland, där en stor utmaning var bristen på infrastruktur. Han nämnde även att Corpower har byggt en simulator som testas på land i Stockholm men som kommer att testas i havet i Orkney och då vill man samla in så mycket data och information som möjligt. Jakob berättade att det finns massor av mjukvara i bojen, att det finns pumpar men framförallt massa sensorer som man hämtar data ifrån.

”Vi gör hela tiden mätningar och har algoritmer som räknar ut den ultimata positionen baserat på vågorna. Vi har en person som ansvarar för varje modul och en utvecklarperson som arbetar med varje modul eller delsystem, som kylsystemet till exempel.”

Ulf Lindelöf

Ulf Lindelöf avslutade mötet med att tala om sitt Waves4Power och utmaningarna han ansåg vara störst. Teknologiska utmaningar var en fokuspunkt för Ulf som menade att kablar precis som sensorer och annat måste hålla under en längre tidsperiod. Möjligheten att förutspå vågornas höjd skulle vara ultimat men i dagsläget gissar man mest och försöker utgå från någon sorts standard då vågorna är ojämna menade han. Samma sak menar han gäller för aggregat och annat som måste kunna bytas ut i tid, vet man att det håller en säsong, då kan man planera reparationer vilket sparar tid och pengar, något som Mikael från Corepixel alltså redan var inne på tidigare under dagen.

”Vi måste börja bygga stabilitet, inget av det som går sönder inom 25 år ska vara planerat, det som går sönder ska vara oplanerat. Detta gäller även sensorer, det sista man vill ha är sensorer som går sönder innan komponenterna som de håller reda på.”

Som medlem får du från och med imorgon (3 juni) exklusiv tillgång till presentationerna i powerpoint-format via vår teamwebbplats