Publikationer

På denna sida hittar du tidigare publikationer från OffshoreVäst.

2018

Folder Testsite Skagerrak  – OffshoreVäst 2018

2017

Havsbaserad vindkraft i södra Sverige – Mycket mer än bara el – OffshoreVäst (Vindenergitillhavs) november 2017

2016

Strategisk Innovationsagenda för Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv – OffshoreVäst (Vindenergitillhavs) april 2016

Vitbok om lättviktsfartyg och vinterförhållanden slutrapport  – OffshoreVäst/S-Läss november 2015

Du kan också välja att öppna en blädderbar version via denna länk: http://www.e-flip.se/customer/lattviktsfartyg/

2015

International Knowledge Transfer for Advancing OffshoreVäst – OffshoreVäst/LightSwitch 2015

Fire Safety in Offshore Wind Turbines – digital – OffshoreVäst/SP 2016

Nu finns rapporten för Fire Safety in Offshore Wind Turbines tillgänglig för nedladdning. 

2014

Inventory offshore education report – Chalmers tekniska högskola 4/25/2014

2015

Guide till konsortiesamverkan inom offshorebranschen – OffshoreVäst 2015-01-29
Rapporten som är framtagen av OffshoreVäst redogör gör branschens förutsättningar och de möjligheter som konsortiesamverkan medför. Rapporten diskuterar också hur denna samverkan kan ske.

Vägledning till regelverken Offshore Olja och Gas – OffshoreVäst 2015-11-20
På initiativ av OffshoreVäst har detta dokument tagits fram för att presentera grundläggande begrepp inom offshore olja- och gasindustrin, klarlägga hur dess lagar och regelverk ser ut, och såvitt det är möjligt, att beskriva vad alltihopa betyder för den som vill leverera produkter till industrin.

Externa rapporter

Som en del av vår omvärldsbevakning presenterar vi här relevanta rapporter från externa källor.

2014
Havsplanering – Nuläge 2014 – Havs- och Vattenmyndigheten, 2014