Testsite Skagerrak

Vad som startade som ett initiativ inom OffshoreVäst är nu på väg att bli verklighet. Testsite Skagerrak är tänkt att bli ett demonstrationsområde för hållbar marin- och maritim innovation. Vi vill bygga ett partnerskap mellan teknikutvecklare, underleverantörer, forskning och offentlig verksamhet. 

Vi utvecklar nu erbjudandet och partnerskapet samt samarbetet med akademi och institut. Hur vill du vara med? Är du en framtida partner, leverantör av produkter och tjänster eller behöver du testa dina system och komponenter? Kontakta vår WP-ledare Anne Gunnäs, Lysekils kommun anne.gunnas@lysekil.se, 0523-613154.

För mer information läs den framtagna foldern!

Uppdateringar:

8 september 2017: Characterization of Wave Energy Potential at Islandsberg 

29 augusti 2017: Arbete pågår med Testsite Skagerrak

27 juni 2017: VINNOVA stödjer planeringsarbetet av Testsite Skagerrak 

Utöver OffshoreVäst finns ett antal aktörer som samarbetar kring utvecklandet av Testsite Skagerrak:

Uppsala Universitet
Göteborgs Universitet
RISE
Lysekils Kommun

Bohuslän Marin Energi