Testsite Skagerrak – avslutat förstudieprojekt

 

Vad som startade som ett initiativ inom OffshoreVäst utvecklades till ett förstudieprojekt, delfinansierat av Vinnova. Testsite Skagerrak var tänkt att bli ett demonstrationsområde för hållbar marin- och maritim innovation. Vi ville bygga ett partnerskap mellan teknikutvecklare, underleverantörer, forskning och offentlig verksamhet.

Efter förstudien utvecklades erbjudandet och partnerskapet samt samarbetet med akademi och institut.

Förstudien gav svar på många frågetecken vilka nu hanteras av Kristinebergscentrat. Vill du vara med? Är du en framtida partner, leverantör av produkter och tjänster eller behöver du testa dina system och komponenter? Kontakta Anne Gunnäs, Lysekils kommun anne.gunnas@lysekil.se , 0523-613154.

För mer information om förstudien, läs den framtagna foldern!

Uppdateringar:

8 september 2017: Characterization of Wave Energy Potential at Islandsberg 

29 augusti 2017: Arbete pågår med Testsite Skagerrak

27 juni 2017: VINNOVA stödjer planeringsarbetet av Testsite Skagerrak 

Utöver OffshoreVäst finns ett antal aktörer som samarbetar kring utvecklandet av Testsite Skagerrak:

Uppsala Universitet
Göteborgs Universitet
RISE
Lysekils Kommun

Bohuslän Marin Energi