Rapporter (OffshoreVäst)

Alla våra rapporter ingår som en service för våra medlemmar. Som medlem tar du del av fullständiga rapporter och har även exklusiv tillgång till dessa ett halvår före alla andra.

2016
Nu finns rapporten för Fire Safety in Offshore Wind Turbines tillgänglig för nedladdning. Klicka på länken nedan för att öppna den i PDF:

Fire Safety in Offshore Wind Turbines – digital – OffshoreVäst/SP september 2016

Vitbok om lättviktsfartyg och vinterförhållanden slutrapport  – OffshoreVäst/S-Läss november 2015

Du kan också välja att öppna den blädderbara versionen via denna länk: http://www.e-flip.se/customer/lattviktsfartyg/

2015

Guide till konsortiesamverkan inom offshorebranschen – OffshoreVäst 2015-01-29
Rapporten som är framtagen av OffshoreVäst redogör gör branschens förutsättningar och de möjligheter som konsortiesamverkan medför. Rapporten diskuterar också hur denna samverkan kan ske.

Vägledning till regelverken Offshore Olja och Gas – OffshoreVäst 2015-11-20
På initiativ av OffshoreVäst har detta dokument tagits fram för att presentera grundläggande begrepp inom offshore olja- och gasindustrin, klarlägga hur dess lagar och regelverk ser ut, och såvitt det är möjligt, att beskriva vad alltihopa betyder för den som vill leverera produkter till industrin. 

2014
Inventory offshore education report – Chalmers tekniska högskola 4/25/2014

Externa rapporter

Som en del av vår omvärldsbevakning presenterar vi här relevanta rapporter från externa källor.

2014
Havsplanering – Nuläge 2014 – Havs- och Vattenmyndigheten, 2014