Internationellt innovationssamarbete inom det maritima området i Nordsjöregionen. Projektet som startade hösten 2017 har inledningsvis satt fokus på att identifiera trender och utvecklingsområden.

 

Senaste nytt från PERISCOPE:

Evenemang kopplade till PERISCOPE:

OffshoreVäst Årskonferens 2018

Studiebesök ORCA Hub

Projektet PERISCOPE består av följande partners: