OffshoreVäst startar tillsammans med projektpartners ett nytt projekt som har som mål att stärka teknik – och industriutveckling inom offshoreområdet.

Genom samarbete med andra expertområden som arbetar specifikt med t.ex. lättviktsapplikationer, digitalisering och automation, lättviktsfartyg för service och underhåll samt GIS (geografiskt informationssystem) vill vi stödja nya kontakter som kan stärka framtidens värdekedjor och ge ökad konkurrenskraft. Vårt mål är att generera minst 3-4 projekt där olika styrkeområden jobbar tillsammans. Förutom att skapa mötesplatser för kontakter mellan olika specialkunskaper skall vi också etablera kontakt med minst två internationella miljöer som kan stärka såväl innovation som kommersialisering.

Som tidigare rapporterats bygger projektet på vår satsning mot stål & offshore där ett tidigare förprojekt som genomfördes under första halvåret 2016 ligger till grund för detta. De tuffa förhållandena till havs ger inte bara utmaningar utan också möjligheter till förbättringar och innovationer. De möjligheterna vill vi gärna vara med och hjälpa till att utveckla.

Kom och var med i projekt, seminarier och workshops som kan gynna din verksamhet!

Utvecklingsföretag, industriföretag eller expert? Anmäl ditt intresse genom att kontakta Kerstin Hindrum (e-post) eller per telefon 010-516 6586.

I FORT-projektet deltar: