Tillsammans med fyra andra kluster (Basque Energy ClusterAberdeen Renewable Energy GroupFlanders Maritime Cluster och Offshoreenergy Danmark) inom Europa, inleder Offshoreväst samverkan genom det nyligen beviljade projektet ELBE. Aktiviteterna inom ELBE är dedikerade till största del och primärt för småföretag inom Europa som befinner sig och opererar inom de olika segmenten i värdekedjan för blå energi.

Projektets huvudsyfte är att ge support och öka möjligheterna för småföretag i Europa att nå ut på internationella marknader inom förnybar energi. Projektet är inom ramen för COSME go international och leds av Basque Energy Cluster i Spanien. Projektet kommer att pågå under 18 månader där OffshoreVäst i maj 2019 kommer hålla i en workshop inom havsenergi.

För mer information samt hur er organisation kan delta eller få support vänligen kontakta Erik Bunis

Publiceringar:

28 maj, 2019

Blå energi i fokus

29 oktober, 2018:
ELBE i Skottland (event)

17 oktober, 2018:
OffshoreVäst Årskonferens 2018 (event)

24 januari, 2018:
OffshoreVäst i internationell klustersamverkan