Projekt

Denna sida innehåller en översikt över den projektaktivitet som pågår inom OffshoreVäst. Du finner också länkar till samtliga WP-sidor, tidigare projekt och rapporter. Du som är medlem kan dessutom läsa eller ladda ner fullständiga projektbeskrivningar genom att logga in på teamwebbplatsen.

Är tänkt att bli ett demonstrationsområde för hållbar marin- och maritim innovation. Vi vill bygga ett partnerskap mellan teknikutvecklare, underleverantörer, forskning och offentlig verksamhet. 

Syftar till att förbättra tillförlitligheten och prestandan hos vågenergi-konverterare och förväntas öka energiproduktionen, reducera CAPEX samt förbättra elnätsintegrationen av vågenergiparker.

Europeisk klustersamverkan där huvudsyftet är att ge support och öka möjligheterna för småföretag i Europa att nå ut på internationella marknader inom förnybar blå energi.

Internationellt innovationssamarbete inom det maritima området i Nordsjöregionen. Projektet som startade hösten 2017 har inledningsvis satt fokus på att identifiera trender och utvecklingsområden.

Har som mål att stärka teknik– och industriutveckling inom offshoreområdet. Detta ska uppnås genom samarbete med andra expertområden som arbetar med t.ex. lättvikt, digitalisering och automation.

Tillsammans med Business Region Göteborg skapade vi ett svenskt nätverk med fokus på undervattensteknik. Utöver seminarier har vi också försökt lyfta gemensamma utmaningar.

Syftet var att etablera oss i olika europeiska organ som har inflytande på satsningar inom H2020 men också att vi på hemmaplan skapar ett starkt samarbete mellan intressenter inom området. 

Visionen, målen för 2030 och fokusområden för innovation och utveckling, som har tagits fram i samarbete med ett stort antal företag från industrin, är sammanställd i ett kompakt format.

En fortsättning på MaRINET som finansieras genom Horizon 2020. Projektet som är snäppet större än sin föregångare, syftar till att accelerera utvecklingen av havsenergisektorns teknologier.

Huvudsyfte är att utveckla en bottenfärgs-  och korrosionsskyddande yta med en förväntad livstid på 10 år, samtidigt som det ska vara så väl ekonomiskt som miljömässigt hållbart. 

Kabeltillverkaren NKT utvecklar en ny generation kablar för att tillgodose de unika kraven för våg- och tidvattenergi. Detta görs genom att arbeta med svenska teknikutvecklare. 

Syftar till att etablera en praktiskt monitoreringsplattform och ett ramverk för att genom stora datamängder och hantering av denna kunna reducera de nuvarande driftkostnaderna för havsenergibolagen.

Förstudier & förprojekt

Ta del av pågående och/eller tidigare projekt på vår teamwebbplats. OBS! Medlemskap krävs

Tidigare arbete

OffshoreVästs arbete har pågått sedan 2013. Du kan läsa tidigare rapporter via knappen nedan.

Har du en idé för ett förprojekt eller förstudie?