1. Vår energiminister har förra veckan skrivit på ett avtal och ett arbetsprogram med 8 andra energiministrar om att gemensamt utveckla förnyelsebar el med fokus på havsbaserad vindkraft i norra Europa.

2. Vattenfall Vindkraft har nyligen skrivit på gemensamt uttalande med 10 andra kraftbolag och vindturbintillverkare att de till 2025 skall kunna leverera el från havsbaserad vindkraft till 80 €/MWh (motsvarar 74 öre/kWh eller ungefär vad Vattenfall i dag bygger för i Kattegatt. Tidigare målbild från UK har legat på att komma ner till 110 €/MWh så detta är en utmaning om man skall klara det i Nordsjön. Då har vi kanske varit för sparsamma med potentialen i Östersjön. )

Läs mer på:

Windeurope.org

European Commission Press Release Database