I en artikel av NyTeknik publicerad i april, hänvisar man till amerikanska Make Consulting som i sin globala prognos slår fast att det europeiska intresset för havsbaserad vind förväntas öka. ”I Europa går trenden mot vindkraft till havs, inte minst i Sverige, Danmark, Storbritannien och Irland. […] Över en tioårsperiod förväntas en fjärdedel av all ny vindkraft som produceras i Europa komma från anläggningar till havs.”

Trots att vissa marknader kan komma att skrämma investerare på grund av regelverk som upplevs svajiga, är den totala prognosen globalt sett mycket positiv för havsbaserad vindkraft.

”Det som väcker en del hopp för framtiden är att vi ser verkliga projekt under konstruktion, som är nära slutförande på alla marknader”, säger Luke Lewandowski, forskningschef på Make Consulting till Green Tech Media

Källa: NyTeknik