Pierre Ingmarsson, WP-ledare för Havsenergi (WP2), kommer att vara föräldraledig året ut och en bit in på januari. Har du frågor om havsenergi eller övriga ärenden som Pierre arbetar med ber vi dig istället att kontakta Kerstin Hindrum under Pierres frånvaro.