Periscope utvecklar lösningar och maritim innovation

Periscope – utvecklar maritima innovationer kring Nordsjön

Just nu pågår EU-projektet Periscope (Platform for Expanding Regional Innovation SCOPE for blue growth) som syftar till att sammanföra länder kring Nordsjön för att tillsammans skapa hållbar maritim utveckling och öppna dörrar för nya maritima affärer.

I oktober 2017 bildades Periscope som består av medlemsländerna Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannien och Holland och sammanlagt 12 parter. Från Sverige medverkar två parter, RISE, Research Institutes of Sweden, och Business Region Göteborg. Madeleine Johansson, projektledare, Business Region Göteborg och Kerstin Hindrum, sektionschef, RISE är drivande i projektet.

Business Region Göteborg och RISE är engagerade i ett maritimt samverkansprojekt som heter Periscope – berätta!

– Periscope är ett treårigt Interregprojekt inom Nordsjöprogrammet som syftar till att utveckla den maritima näringen genom samarbeten och innovationer som kan hjälpa till att göra den mer klimatsmart och hållbar inför framtiden. Projektet handlar om att gemensamt se på utmaningar som finns kring Nordsjön och ta reda på hur vi tillsammans kan hitta innovationslösningar för att stärka den hållbara maritima näringen, berättar Madeleine Johansson.

– Målet med Periscope är att gemensamt identifiera två innovationsmöjligheter kopplat till maritim utveckling, till exempel en produkt eller tjänst. Vi gör även djupanalyser, främst genom vår partnerkollega Aarhus Universitet från Danmark, av vad våra maritima kontaktnät anser om förslagen och vad olika intressenter har definierat som utmaningar, säger Kerstin Hindrum.

Vad är Business Region Göteborgs och RISE roll i Periscope?

– RISE är en stödfunktion inom de tekniska delarna. RISE bistår med expertis och väver in våra kontaktnät i projektet, säger Kerstin.

– Business Region Göteborg använder de egna nätverken för att försäkra att de som besitter kunskap och kompetens i frågorna får möjlighet att medverka i Periscope. Business Region Göteborg ansvarar även för kommunikationen, säger Madeleine.

Hur gynnar Periscope näringslivet i regionen?

– Våra företag i regionen får möjlighet att få sina innovationslösningar utvärderade av de andra parterna och aktörerna och se om det finns någon som sitter på samma frågeställningar och utmaningar. Periscope ger även en möjlighet till affärer och en fantastisk chans att komma in på en helt ny marknad som man annars kanske inte hade nått. Det är också ett bra tillfälle att testa sina innovationsidéer, det kan vara allt från förstadiet till en idé till ett färdigt koncept eller produkt som man vill testa, säger Madeleine.

Varför behövs Periscope?

– Periscope ska bidra till ökad kunskap och kännedom samt ge insikt i vilka maritima utmaningar som finns. Projektet belyser att ibland sitter vi på samma utmaningar och då kan det vara bättre att lösa de tillsammans än på egen hand. Det ger större kraft när man är fler som går samman och bidrar med sina lösningar till dessa idéer, berättar Madeleine.

– Generellt har EU- och Interregprojekt en viktig funktion att fylla genom att skapa samarbeten. Genom projektet ges möjlighet att hitta nya kontakter, organisationer och kluster och då behöver man något att samlas kring för få bra samarbeten. Det är viktigt att det inte bara är frontfigurer och ansvariga som samarbetar utan även att klusternätverken och dess enskilda aktörer träffas. Nya konstellationer vidgar vyer och ger ny kunskap, säger Kerstin.

I projektet ska ni ta fram två innovationer och tittar nu på två idéer, inspektionsdrönare och offshore charging. Berätta mer om dem.

– Det är två innovationer som de flesta aktörer har listat, genom enkätundersökning, som intressanta på olika sätt. Den ena innovationen är en drönare kopplat till fartyg. Tidigare har man skickat en person för inspektion som ska in i trånga utrymmen, till exempel oljetankers, för att inspektera exempelvis fogar, svetsningar och allt som kräver att lasten är säker i fartyget. I Periscope tittar vi istället på en drönare som skickas in i de här utrymmena och som kan klara av ett slutet utrymme i ett fartyg. Tanken är att drönaren går i en färdig bana där den plockar upp information som sen sänds vidare till analys så att man har uppdaterad information hela tiden. Inspektionsdrönare finns redan, men att de används i slutna utrymmen är förenat med en del tekniska utmaningar som vi tittar på i den här projektidén. Detta är intressant ur både säkerhetssynpunkt och för kostnadsbesparing, berättar Madeleine.

– I takt med ökat fokus på elektrifiering inom sjöfart och för andra maritima operationer, diskuteras behov och möjlighet av offshore charging stations. Koppling till etablerade vindkraftsparker har därför lyfts inom Periscope som ett möjligt utvecklingsprojekt för samarbete. Där pågår just nu en intresseinventering. Två jättespännande idéer med engagerade medverkande som ser fram emot att arbeta tillsammans. Periscope ger här en möjlighet för företagen att få arbeta och utveckla dessa idéer tillsammans med utländska deltagare, säger Madeleine.

– Bränsleceller är ytterligare ett område som utvecklas snabbt i takt med elektrifiering och energieffektivisering av olika områden i samhället. Detta är ytterligare ett förslag som vi undersöker. Det marina intresset för bränsleceller är kopplat till elektrifiering och energieffektivisering. För att kunna lagra energi är bränsleceller en intressant möjlighet, säger Kerstin.

Vad händer härnäst i Periscope?

– I november planerar vi för ett Hackathon i Malmö. Under två dagar kommer vi fortsätta att jobba med digitalisering men också med våra två projektidéer samt hur regelverk och tillstånd påverkar utvecklingen inom det marina och maritima området. Här får vi möjlighet att visa upp svensk kompetens och expertis och det är alltid kul och spännande, berättar Madeleine.

– Nu har vi fokus på att försöka matcha våra organisationer och de kontakter vi har runt omkring och vi bjuder in alla parter för att arbeta kring digitalisering, elektrifiering och energieffektivisering. Övergripande fråga som vi tittar på framöver är att skapa en Digital Hub inom havsbaserad verksamhet. Digitaliseringshubbar finns i Sverige, men inte med fokus på ocean. Vi håller även på att diskutera i partnerskapet hur vi fortsatt kan samarbeta kring sådana hubbar, där Sverige kan stärka sin ställning inom den havsbaserade utvecklingen, säger Kerstin.