”Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv” är underlaget som visar på potentialen och möjligheterna av havsbaserad vindkraft för Sveriges industri och företag. Agendan ger en överblick om vilka innovationer de svenska aktörer gemensamt ser som möjliga och nödvändiga. Den drar välgrundade slutsatser om sysselsättningspotentialen, näringslivsutveckling och eltillförsel.

Nu vill vi intensifiera och fortsätta detta arbete genom vårt gemensamma projekt med Skånes vindkraftsakademi ”Havsbaserad vindkraft, nuläge & dialog”. Vi tar en närmare titt på hur engagemanget och ambitionerna inom näringslivet specifikt i Skåne både idag och i framtiden ser ut. Därför ingår det en nulägesbeskrivning och kartläggning av den delen av Skånes näringsliv och industri som kan dra fördelar av utbyggnad av havsbaserad vindkraft kring Skånes kust. Projektet strävar efter att informera och tillgängliggöra kunskap förutom näringslivet också till regionala och lokala beslutsfattare som ser till ramarna för en positiv industriell utveckling.

Den 19:e april 2017 får du som är intresserad redan nu boka i din kalender för en halvdag i Malmö. Till dess är du välkommen att kontakta projektledaren Jakob EconomouSkånes vindkraftsakademi och Tanja Tränkle hos oss på OffshoreVäst.

Projektet finansieras av Region Skånes miljövårdsfond, OffshoreVäst och RISE

Projektet finansieras av Region Skånes miljövårdsfond, Offshore Väst och RISE