14 september var OffshoreVäst på plats i Göteborg för Blue Economy Seminar. Evenemanget var initierat av Sydafrika för att finna samarbetsområden med Sverige och där fokus låg på blå ekonomi.

Paneldiskussion

Torsdagen den 14 september ägde Blue Economy Seminar rum i Göteborg. Sydafrika som var initiativtagare för mötet ville finna samverkansområden mellan Sverige och Sydafrika inom blå ekonomi, vilket berör allt som OffshoreVäst arbetar med.

Under dagen presenterades de sydafrikanska behoven som innebar allt ifrån nysatsning på olja & gas till förnybar energi och akvakultur. Det ordnades även en matchmaking där deltagarna fick möjlighet att möta varandra för enskilda samtal.

Vår processledare Erik Bunis var på plats och presenterade OffshoreVäst och även några pågående utvecklingsprojekt från våra medlemmar. Fem företag från vårt konsortium var även med på seminariet.

”Intresset för utökat samarbete var stort och ett antal möjliga samarbetsområden diskuterades. Förhoppningen är att vi kan bygga vidare på denna diskussion.” berättar Erik Bunis, processledare OffshoreVäst.

Hade du som är medlem inte möjlighet att vara med men är intresserad av samarbeten med sydafrikanska företag? kontakta Erik Bunis för mer information