Pierre Ingmarsson presenterar forskarna
Den 7 juni samlade vårt nätverk Ocean Energy Sweden den svenska värdekedjan inom havsenergisektorn. Omkring 40 personer var på plats och på agendan stod bland annat Energimyndighetens havsenergiprogram, vikten av samarbete samt svenska test siter.

Läs hela sammanfattningen på oceanenergy-sweden.se