Sverige har under många år satsat på klustermiljöer och strategiska innovationsområden för att stödja och utveckla svensk konkurrenskraft. Vad som också är viktigt i sammanhanget är att kunskap, kompetens och innovation också implementeras inom områden med stora utmaningar. Hållbar energiförsörjning är ett sådant stort och mångfacetterat område där OffshoreVästs medlemmar spelar stor roll.

För att stärka arbetet med förnybar energiutvinning till havs, har vi startat ett samarbetsprojekt med några av Sveriges starka innovationsmiljöer. Projektet kommer att pågå under ett par år. Tillsammans med OffshoreVäst deltar Triple Steelix, Automation Region, Future Position X och LIGHTter liksom enskilda företag som Swedish Steel Yatch. Målet är att identifiera 4-5 värdekedjor där nya kontakter, ny teknik och kanske även affärsmodeller möts och leder till lika många utvecklingsprojekt. Och självklart hoppas vi på kontakter som även gynnar den dagliga verksamheten.

Projektet kommer naturligtvis att ta fasta på och utgå från flera av de initiativ och förstudier som OffshoreVäst redan gjort och som löper på just nu. Arrangemang och utvecklingsworkshops kommer att samordnas med övrig verksamhet för att koppla samman projektparternas olika kompetenser på ett effektivt sätt.

Vår erfarenhet säger att nya kontakter och nya perspektiv nästan alltid leder till mervärden såväl i de dagliga affärerna som för det långsiktiga utvecklingsarbetet.

Så ta chansen att vara med! Mer information om projektet och dess olika aktiviteter kommer löpande men du kan kontakta Kerstin Hindrum direkt om du vill veta mer. Tel. 010 516 6586 eller på mail: kerstin.hindrum@ri.se.

Triple Steelix är projektägare och projektet stöds av EUs strukturfond.