Under förra veckan hölls en workshop på Kristineberg centrum för marin forskning och innovation för speciellt inbjudna, där bland annat frågor rörande nya system för nedsänkningsbara odlingar (makroalger, ostron, musslor och sjöpung) diskuterades.

Ett stort engagemang fanns bland intressenterna på plats för eventuella samarbeten med branschkollegor gällande gemensamma utmaningar. Åsa Strand från IVL Svenska Miljöinstitutet, presenterade ett projekt som drivs tillsammans med Chalmers och Bohus Havsbruk, för att dels utveckla teknik för nedsänkningsbart odlingssystem men även för få svar på biologiska frågeställningar såsom hur är mattillgången på olika djup? tillväxt? påväxt?

Vill du veta mer? kontakta:

Åsa Strand, IVL Svenska miljöinsitutet 010- 7886605 eller asa.strand@ivl.se

Anne Gunnäs, Lysekils kommun, 0523-613154 eller anne.gunnas@lysekil.se